دانلود پایان نامه ارشد کارکردگرایی و دیگر ایده پردازی‌های نظری

2-16-1. مارکسیسم بررسی مارکسیستی برخلاف کارکردگرایی بر اختلاف های اجتماعی تاکید می کنه تا وفاق اجتماعی، از نظر نویسندگانی چون چاکس دون زلوت خونواده وسیله نظام سرمایه داریه که کودکان... متن کامل

حاکمیت شرکتی

در ایران، گرچه در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفند ماه 1347 موارد مربوط به نحوه تاسیس و اداره شرکت ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با معنی الان اون، در چند... متن کامل

دانلود پایان نامه – بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

اصطلاح “Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare” برگفته شده که به معنای هدایت کردنه و قبل از اون واسه هدایت کردن کشتی به کار می رفته. برگردان واژه “Corporate Governance” به فارسی... متن کامل

خرید فایل پایان نامه : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

دلایل نبود اثر دوره های آموزشی در سازمانای ایرونی برگزاری دوره های آموزشی زمانی مفید هستش و اثر بالایی داره که طبق نیازای واقعی سازمان باشه و وقتی آمو زشا طبق نیاز داخلی سازمان... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

شاخصای اثر و کارآئی در اثر، افراد به دنبال درست انجام دادن فرآیندهای کاری هستن تا از راه اون سازمان هم به اهداف خود دسترسی یابد. تحّقق اهداف سازمان به راه مطلوب موضوع مورد توّجه... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

سیر تحولی  هوش هیجانی افلاطون در حدود 2000 سال پیش گفت: تموم یادگیری­ها دارای یک زیر بنای هیجانی و عاطفیه. بدیش اینه تفکر حاکم در این 2000 سال این بود که هیجان­ها مانع انجام کار و... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه­وری ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺑﻬﺮه وری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، اﺑﺰار،... متن کامل

پایان نامه ارشد – بررسی تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

پیش فرض ها و عوامل موثر بر رابطه رهبر-پیرو کیفیت رابطه رهبر- پیرو بر سه فرض ریشه ای استواره: اول : نگاه رهبر به نوع آدم چیجوریه اون رو ذاتا تنبل و غیر قابل اعتماد می دونه  (تئوریX) و یا... متن کامل