اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب ( صفت و …

جلسه با مرور مطالب جلسه گذشته و بررسی تکالیف آغاز گردید و با تنظیم برنامه برای جلسه حاضر ادامه یافت. آنگاه پیشرفت درمان تا جلسه حاضر ارزیابی شد و از بیماران درمورد انجام تمرینات آرامیدگی و احساسی که بعد از انجام این تمرینات دارند، سوال شده، سپس برای آنها در مورد اینکه چگونه واکنشهای فیزیولوژیک (افزایش ضربان قلب، تعریق وتنش عضلانی)، اندیشه های منفی را به ذهن می آورد توضیح داده شد و برای بیماران تبیین گردید که این افکار منفی دور باطلی را ایجاد میکند، بنابراین یکی از راههای موثر برای گسستگی در این دور باطل، این است که بر واکنش فیزیولوژیک خود تمرکز پیدا کنیم. و یاد بگیریم چگونه آن را کنترل کنیم که این عمل را از طریق تمرین آرامیدگی صورت می گیرد سپس در مورد خطاهای شناختی و عوارض ناشی از آن توضیحاتی ارائه گردید و با ذکر مثالهایی این خطاها برای بیماران تبیین شد. نمونه ای از این خطاها در اهنمای شماره ۲ آمده است در ادامه جلسه برگه افکار ناسالم بررسی شد و مهمترین مشکل بیماران در طول هفته گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان بازخورد مناسب به آنها داده شد.
تکالیف خانگی:
از بیماران خواسته شد در طول هفته آینده افکار منفی خود را بررسی نمایند و ریشه اصلی رهای غیر منطقی و ناسالم خود را مشخص کنند.
انجام تمرینات آرامیدگی.
راهنمای(۱) احساسات شما ، افکار شما
احساس افکاری که این احساس را ایجاد کرده است.
اندوه و افسردگی افکار مربوط به از دست دادن مانند: شکست عشقی، مرگ یکی از
عزیزان،از دست دادن شغل و یا نرسیدن به یک هدف مهم.
گناه یا خجالت معتقدید کسی را از خود رنجانیده اید و یا در حد معیارهای اخلاقی
خود ظاهر نشده اید.احساس گناه ناشی از خود محکوم سازی
است،درحالی که خجالت ازآن روست که می ترسید به خاطرکاری
که کرده اید وجه خود را در برابر دیگران از دست بدهید.
خشم، رنجش احساس می کنید کسی با شما رفتار غیر منصفانه کرده یا می خواهد دلخوری از شما سوء استفاده کند.
یاس و ناامیدی زندگی خود را در حد انتظار خود نمی بیند. به اصرار می خواهید که
وضع به گونه دیگری باشد. ممکن است مساله عمکرد خود شما مطرح
باشد: « نباید این اشتباه رامی کردم» ممکن است ناامیدی شمارادیگران
باعث شده باشند : « باید به موقع اینکار را می کرد». درمواقعی نیزحادثه
به خصوصی تولید ناامیدی می کند: «چرا هروقت من عجله دارم،ترافیک
این همه شلوغ می شود».
اضطراب، نگرانی، ترس خود را در خطر می بینید. گمان می کنید حادثه بدی در شرف وقوع
است: “اگر هواپیما سقوط کند چه خواهم کرد؟” اگردرحضورجمع و
سخنرانی صحبتم را فراموش کنم چه اتفاقی می افتد؟
احساس حقارت خود را با دیگران مقایسه می کنید ونتیجه می گیرید که به خوبی آنها
نیستید، به اندازه آنها باذوق، جذاب، خوش قیافه، موفق و باهوش
نیستید: “به آنچه می خواست رسیددرتحصیلات و کار موفق شد
همه به او توجه دارند. ولی من هیچ چیز بخصوصی ندارم.”
احساس تنهایی به خود می گویید چون تنها هستید و به قدر کافی مورد توجه قرار نمی
گیرید به ناچار باید احساس نا خوشنودی بکنید.
ناامیدی و درماندگی گمان می کنید که مشکل شما ادامه دارخواهد بود و وضع بهتر نخواهد
شد: ” نمیتوانم تحمل کنم” یا “هرگز شغل خوبی پیدا نخواهم کرد”
یا “همیشه تنها خواهم ماند”
راهنمای (۲) ده خطای شناختی
تفکر هیچ یا همه همه چیز را سفید و در غیر این صورت سیاه می بیند. هرچیز کمتراز
کامل، شسکت بی چون و چرا است. زنی که رژیم لاغری گرفته بود، پس از خوردن یک قاشق بستنی گفت : برنامه لاغری من دود شد وبه هوا
رفت. با این طرز تلقی به قدری ناراحت شد. که یکظرف بزرگ بستنی را
تا به آخر نوش جان کرد.
تعمیم مبالغه آمیز هر حادثه منفی و از جمله شکست در یک ماجرای عشقی یا یک ناکامی
شغلی را شکستی تمام عیاروتمام نشدنی تلقی می کند و آن را با کلماتی
چون” هرگز” و ” همیشه ” توصیف می کنید. فروشنده افسرده ای که در
حالت رانندگی پرنده ای به شیشه اتومبیلش خورده بود گفت: چه بد

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.