پایان نامه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی

انجمن حسابداران امریکا، حسابداری رو به صورت زیر تعریف نشون میده:

حسابداری یعنی ‎‏فرآیند تشخیص، اندازه گیری و در اختیار قرار دادن اطلاعات اقتصادی تا استفاده کنندگان به طور آگاهانه به قضاوت و تصمیم گیری بدن.

این تعریف سرآغازی در تشخیص وجود، دامنه و موضوع حسابرسیه. حسابرسی بیشتر جزء لاینفک اطلاعات اقتصادی به حساب میاد و درنتیجه درخشش بااهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات پیش گفته داره.گسترش روزافزون جوامع، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط به و درنتیجه افزایش خواسته واسه وجود سیستم ها و فرایندهایی که فراهم کننده اینجور اطلاعاتی هستن رو ایجاد کرده.

همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل مراحل انتقال اطلاعات شده. در سال 1973 کمیته تهیه بیانیه و مفاهیم اساسی حسابرسی انجمن حسابداران رسمی امریکا، اعلام نمود که نیاز به انجام حسابرسی به دلیل وجود چار وضعیته:

اختلاف منافع: وجود اختلاف منافع پنهون یا حالا بین تهیه کننده اطلاعات استفاده کننده اون، امکان مغرضانه بودن (عمدی یا سهوی) اطلاعات ارائه شده رو قوت می بخشد چون کیفیت اطلاعات موردتردید قرار میگیره. ازاین رو وجود شخص مستقلی که بتونه به شکل های پولی اعتبار ببخشد، ضرورت می یابد.

دور از دسترس بودن: حتی اگه استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قادر باشن در رابطه باکیفیت اطلاعات به نتایج مطلوبی برسن، اما به دلیل وجود فاصلـه بین اونا و تهیه کنندگان و استفاده کنندگان می تونه فیزیکی، قانونی، سازمانی و یا به دلیل بار پولی باشه. درنتیجه اونا باید اطلاعات رو به همون صورت قبول کنن و با کمک افراد سوم واسه اعتبار بخشی به اطلاعات استفاده کنن.

پیامدها : اطلاعات دارای اثر اساسی بر تصمیم گیری هاست. اگه تصمیم های گرفته شده برمبنای اطلاعات مغرضانه، گمراه کننده، نامربوط و یا ناقص باشه، نتایج نامطلوبی به بار خواهد اومد و تصمیم گیرنده متضرر میشه. ازاین رو استفاده کنندگان از اطلاعات، خواستار بررسی جداگونه صورت های پولی هستن.

پیچیدگی ها : استفاده کنندگان از اطلاعات پولی میدونن که موضوعات پیچیده پولی همیشه ممکنه دارای اشتباهات سهوی و یا عمدی باشه. درنتیجه واسه گرفتن رضایت مطلوب از کیفیت اطلاعات باید افراد متخصص به اطلاعات نامبرده اعتبار ببخشند. با توجه به مطالب یادشده میشه گفت که استفاده کنندگان اطلاعات پولی درمی یابند که بی کمک افراد جداگونه که به اطلاعات نامبرده اعتبار می بخشند، امکان دریافت اطلاعات باکیفیت مطلوب وجود نداره. این افراد جداگونه حسابرسان و خدمات ارائه شده از طرف اونا، حسابرسی هست (ارباب سلیمانی، 1389).

 

2-8  فرآیند حسابرسی

با اینکه بعضی از روش های رسیدگی از یک کار به کار دیگر فرق می کنه، اما مراحل اساسی مراحل حسابرسی در بیشتر موارد ً برابر و به توضیح زیر هست:

1 )شناختی از سیستم کنترل داخلی به دست آورید که واسه برنامه ریزی کافی باشه.

نوع و حدود روش هایی که در هر کار مشخص باید اجرا شه به طور قابل توجه ای به مؤثر بودن سیستم کنترل داخلی صاحب کار در پیشگیری از اتفاق اشتباهات بااهمیت در صورت های پولی بستگی داره. حسابرسان پیش از آزمایش اثر سیستم کنترل داخلی، باید بدونن سیستم مزبور چیجوری کار می کنه. یعنی چه روش هایی و به وسیله چه کسائی اجرا می شه، چه کنترل هایی هست، انواع مختلف معاملات چیجوری پردازش و ثبت می شه، چه مدارک حسابداری و چه مدارک مثبته دیگری هست.منابع اطلاعاتی درباره سیستم کنترل داخلی صاحب کار شامل مصاحبه با کارکنان صاحب کار، کار برگ های رسیدگی سال های قبل، بازدید از کارخانه، مطالعه دستورالعمل های اجرایی صاحب کار و مطالعه روش های مورداستفاده در پردازش هر گروه معاملاته (رحیمیان، 1384).

2) احتمال خطر (خطر) کنترل رو محاسبه و آزمون های اضافه بر چیزی که دربند 1 بالا انجام شده، رو واسه کنترل های طراحی کنین

حسابرسان پس از جدا سازی وتحلیل ساختار کنترل داخلی باید تعیین کنن که ساختار مزبور طوری که طراحی شده، به قدری قوی و مناسبه که از اتفاق دستکاری های بااهمیت پیشگیری یا اونا رو کشف و اصلاح کنه. حسابرسان پس از محاسبه احتمال خطر کنترل، درصورتی که تشخیص بدن که سیستم کنترل داخلی ضعیفه (یعنی، احتمال خطر کنترل زیاد باشه)، واسه کاهش احتمال خطر حسابرسی تا حد قابل قبول، تنها بر آزمون های محتوا تکیه می کنن. از طرف دیگر، اگر سیستم بتونه از دستکاری بااهمیت جلوگیری یا اونا رو کشف و اصلاح کنه، حسابرسان باید تصمیم بگیرن کدوم کنترل داخلی دیگری هست که می تونن اون رو به طورکلی آزمون کنن.

3)آزمون های اضافی کنترل ها رو اجرا کنین

واسه تعیین این که روش های اصلی کنترل داخلی به خوبی طراحی شده و به راه مؤثری اعمال می شه، از آزمون هایی که اثر یک روش کنترل به ویژه رو اندازه گیری می کنه، مبلغ ریالی مونده یک حساب رو اثبات نمی کنه.

4) احتمال خطر کنترل رو دوباره محاسبه و آزمون های محتوا رو طراحی کنین:

حسابرسان پس از تکمیل آزمون کنترل ها احتمال خطر کنترل رو طبق نتایج آزمون های مزبور مورد تجدیدنظر قرار داده و نوع، زمان بندی و حدود آزمون های محتوای لازم واسه تکمیل رسیدگی ها رو تعیین نشون میده. آزمون های محتوا، روش هایی هستن که واسه اثبات مطلوبیت ارائه هر قلم به ویژه از انواع صورت های پولی طراحی می شن. نمونه هایی از آزمون های محتوا یعنی تأییدیه حساب های دریافتنی و نظارت برشمارش موجودی های صاحب کار.

هنگامی که مشکل های کلی ای در سیستم کنترل داخلی کشف می شه، حسابرسان باید جزئیات اون رو به صاحب کار آگاهی دهند. به طورکلی، ضعف های کلی (شرایط قابل گزارش) طی نامه مدیریت ارشد ارائه می شه. در نامه مدیریت، حسابرسان ضعف های سیستم رو به تفصیل توضیح داده و پیشنهادهایی عملی واسه بهبود سیستم به مدیریت ارائه می کنن.

متن کامل در لینک انتهای صفحه :

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بر اساس انواع تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالب مرتبط