پایان نامه : ارتباط فناوری اطلاعات وارتباطات و چابکی

ارتباط فناوری اطلاعات وارتباطات و چابکی

موسسات دولتی چابک، نرخ فزاینده ای ( تقریباً بیست درصد) در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود به دست می آورند. دولت هایی که در زمینه سرعت، انعطاف پذیری بیشتر و پاسخ گویی فراوان سرمایه گذاری می کنند به احتمال قوی به اهدافشان خواهند رسید زیرا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه با سرعت هر چه تمام، به دولت ها و تصمیمات آنها تاثیر گذارده، شهروندان و بازرگانان به خدمات سریع تر و تخصصی تری نیاز داشته، و در نتیجه خط مشی ها می بایست سریعتر از گذشته تهیه و تدوین و اجرا شوند و مسلما با انجام این امور موسسه موفق به انجام رسالت و کسب اهداف سازمانی خود خواهد داشت.

معادله پیچیده و تحولات سریع صنعت و تجارت در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی کشور، رویکرد توسعه صادرات و حضور در میدانهای بین المللی از سوی دیگر ایجاب مینماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود . بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی بنگاه ها ، به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی می گردد. فناوری اطلاعات  به عنوان یکی از کارامدترین فناوری های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های تولید چابک به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید در ممالک غربی بدون بکارگیری آن چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود.

سازمانهای چابک فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت های بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت بخاطر نواوری ها و شایستگی های خود می باشند. سازمانهای چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه ای دیگر می اندیشند این سازمانها تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند، بلکه راه حل های برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را به فروش می رسانند . این سازمانها معتقدند که محصولاتشان کال نیست و به منظور غنی سازی ارزش های دریافتی مشتریان از محصول و ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند . این امر سبب غیر دسترس شدن موقعیت سازمان های چابک برای رقبا می شود.

فناوری اطلاعات نقش زیادی در پشتیبانی و حمایت عملکردهای جاری سازمانهای معاصر دارد. امروزه چرخه زمانی این عملکردها کوتاه تر شده است. ریسک از دست دادن فرصت که تاثیر منفی روی کسب و کار می گذارد، افزایش یافته است  و با افزای نرخ تغییر در این شرایط ، نقش IT عمیق تر شده است.  با این وجود IT به تنهایی هزینه های ثابت را افزایش می دهد ، اما بدون آن نیز سازمانها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی نداشته و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت ها نمی توانند به خوبی عمل کرده و از فرصت های رقابتی استفاده کنند. فناوری اطلاعات در شکل های متفاوتش ( اینترنت، اینترانت، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و غیره) تسهیل کننده موثری است که می تواند مفهوم چابکی را پشتیبانی کند. از جمله مزایای که می توان برای فناوری اطلاعات ذکر کرد، افزایش توان تصمیم گیری، کاهش هزینه، کاهش چرخه زمانی، افزایش کیفیت و غیره می باشد. فناوری اطلاعات می تواند در تدارک اطلاعات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک برای نیل به چابکی سازمانها موثر باشد. حقیقت انست که نقش فناوری عمیق تر از آنست که تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد. ( فتحیان وشیخ،1390).

اهمیت فناوری و سیستم های اطلاعات برای حمایت از عملکردهای کنونی و آینده سازمان ها شناخته شده است. تغییرات در محیط تجاری حاصل از رقابت شدید و تنوع نیازهای مشتری، سازمان ها را به سوی پذیرش مفهوم چابکی سوق می دهد. برای یک سازمان، چابکی یعنی توانایی رشد و موفقیت در محیط با تغییرات مستمر و غیر قابل پیش بینی و تولید محصول و خدمت خاص هر مشتری می باشد.

فناوری اطلاعات از برنامه های به هنگام و ایجاد ارتباطات اطلاعاتی وکاهش هزینه ها در سازمان پشتیبانی می کند. فناوری اطلاعات علاوه بر نفوذ مثبت بر کارکرد سازمان، بر پتانسیل کارکرد شرکت اثر گذار بوده و مکانیزمی را برای ذخیره، دسترسی و تقسیم کارآمد اطلاعات ارائه می دهد. کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان باعث بهره برداری سازمان از انعطاف پذیری زنجیره ارزش سازمان در نتیجه چابکی و در آخر افزایش مزیت رقابتی سازمان می گردد. چابکی یک سازمان تابعی از یکپارچگی فناوری اطلاعات آن سازمان می باشد (سافورد و همکاران، 2008).  کاربرد فناوری اطلاعات در چابکی، بهبود عملیات تجاری است. فناوری اطلاعات توانمند ساز و تسهیل کننده چابکی می باشد. اساس و بنیان سازمان چابک در یکپارچگی سیستم اطلاعاتی، تکنولوژی ، افراد، فرایندهای تجاری و  تجهیزات در سازمان هارمونیک برای پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط است. چابکی از سازمان می خواهد تا با ادغام فناوری و کارکنان با زیر بنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهای متغییر مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد (کورنونادو وهمکاران, 2002).

از این رو سازمان چابک به عنوان پارادایم قرن 21 طرفداران بسیاری دارد و به یک استراتژی موفقیت آمیز در بازارهای رقابتی با تغییرات سریع نیاز های مشتریان، شده است و به طور کلی می تواند باعث کاهش هزینه، افزایش سهم بازار، ارضای نیاز مشتریان ، آماده سازی برای معرفی محصول جدید و افزایش رقابت سازمان گردد (مهریار و همکاران، 1386).

همچنین فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل تسریع کننده تغییرات بنیادی از قبیل ارتقائ بهره وری، کاهش هزینه ها، بهبود تصمیم گیری، موثر تر کردن ارتباط با مشتریان، توسعه برنامه های استراتژیک جدید در ساختار عملیات و مدیریت سازمان ها مطرح می باشد ( ریاحی، 1386).

نقش ارزش افزای فناوری اطلاعات در غنی سازی زیر ساختارهایی است که قابلیت سازمان را برای انجام عملیات رقابتی در بازار افزایش داده و همچنین توانایی تطبیق با محیط دائما متغیر بیرونی را برای سازمان ایجاد می نماید. از طرفی رابطه بین قابلیت های پویا و عملیات رقابتی کمک می کند تا واحدهای سازمانی نیروی فناوری اطلاعات را در عملیات رقابتی خود افزایش دهند. بنابراین یک رابطه دو جانبه از طرف عملکرد سازمانی به سوی فناوری اطلاعات و بالعکس از فناوری اطلاعات به عملکرد سازمانی برقرار است. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارآمد ترین فناوری های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های چابکی برای سازمان ها به شمار می رود که بدون بکارگیری آن چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود. در یک بررسی صورت پذیرفته، کارکنان و متخصصان سازمانی، زمینه های تاثیر گذاری فناوری اطلاعات در جهت چابکی به شرح ذیل برشمردند:

 • بهبود محصول و خدمات از طریق ارائه خدمات پس از فروش یا تنوع محصول و یا تغییر کیفیت
 • ارتباط موثر با محیط داخل و خارج سازمان از طریق توانایی در کسب و توزیع و مدیریت مناسب دانش، تسهیل ارتباط با شرکای تجاری و مشتریان و تامین کنندگان، تهسیل ارتباطات در میان واحدهای درون سازمان.
 • قابلیت توسعه منابع سازمانی از طریق پویایی در جذب و گزینش کارکنان مساعد، قابلیت توسعه سطح دانش نیروی سازمانی، توسعه کارایی و انگیزش نیروی انسانی.

  مقاله : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت های کوچک

   دانلود با فرمت ورد پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان ها  

 • پاسخگویی سریع به تغییرات محیط و بازار از طریق بازاریابی فعال محصولات/خدمات جدید، کاهش زمان اعمال تغییرات در روشها و تجهیزات و ماشین آلات، کاهش هزینه اعمال تغییرات در روش ها، تجهیزات و ماشین آلات. از مهمترین مسایل در سازمان که قدرت پاسخگویی به تغییرات را افزایش می دهد تحصیل و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیری در سازمان می باشد دو سیستم اطلاعاتی زیر می تواند سازمان را در یک راستا یاری نماید. بر اساس قواعد عصر چابکی چرخه عمر محصولات پایین می باشد که برای توسعه محصولات و تولید محصولات جدید علاوه بر دسترسی به نیاز مشتریان از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ، نیازمند مجهز شدن به تکنولوژی های نوین، نیروهای متخصص و مدیریت دانش در سازمان می باشد که متناسب با تولیدات می توان از ابزارهای فناوری اطلاعات همچون رایانه ها، سیستم های خبره ، اینترنت، نرم افزارهای پیشرفته و… استفاده نمود(کورنونادو وهمکاران, 2002). به منظور بررسی اثر فناوری اطلاعات بر تولید چابک هانگ و ناف[1] اثر فناوری های اطلاعاتی مدرن را در سه بخش تقسیم بندی می نمایند:
 • سرعت بخشی فعالیت ها
 • فرایند تصمیم سازی هوشمند و خودکار
 • – تواناسازی عملیات توزیع با استفاده از همکاری

همچنین یادآوری می نمایند که فناوری های اطلاعات در سطوح مختلف بهبود دهنده می باشند که شامل موارد زیر است:

1-  همکاری : طراح های پراکنده می توانند با یکدیگر بر روی یک پروژه طراحی مشترک به وسیله سیستم نرم افزار پشتیبانی کامپیوتری کار مشترک فعالیت نمایند.

2- تصمیم گیری: محاسبات قوی و مجبات کوشش های مشابه برای کسب پاسخ های بهتر در تصمیم سازی ها را فراهم می آورد.

3-  سودآوری: ناشی از جریان های لجستیک شبکه های کامپیوتری می باشد

4- ترمیم: سیستم های کامپیوتری امکان استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی را در بهبود کیفیت فراهم می آورند

5- درک : دستگاه های ورودی اطلاعات محیطی را برای کامپیوترها و انسانها جمع آوری می نمایند.

6- شرکا: سیستم کامپیوتری در سازمان به صورت خودکار شرکت های همکار را  برای انجام سفارشات خاص مشتری انتخاب می نمایند(کورنونادو وهمکاران, 2002).

مطالب مرتبط