ارشد حقوق :ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

جداگانه و مستقل نمی باشد دستور العمل پیشنهادی  نحوه ثبت شرکت‌های مدنی در مراجع ثبت شرکت‌ها وموسسات غیر تجاری

در راستای تکالیف مقرر در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ثبت گروه‌های اقتصادی (مانند مشارکت‌های مدنی، مشارکت‌های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر ) در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت‌ها سراسر کشور، رعایت موارد و ارائه مدارک و مستندات بشرح ذیل الزامی می‌باشد :

 • با در نظر داشتن اقسام مختلف گروه اقتصادی بهره گیری از عناوین  مختلفی مانند گروه اقتصادی، مشارکت مدنی ،مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکل گروه اقتصادی در نام شرکت بلا مانع می‌باشد.
 • در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت بایستی عبارت ( شرکت مدنی ) قید گردد. تایید نام  گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع بهره گیری از اسامی بیگانه  و سایر قوانین موضوعه  شکل میگیرد.
 • در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می‌باشد.
 • موضع فعالیت گروه اقتصادی می‌بایستی بصورت منجز و با صراحت در در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باشد.
 • مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می‌باشد.
 • تابعیت گروه اقتصادی با در نظر داشتن ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها تعیین می‌گردد.
 • با در نظر داشتن ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می‌بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.
 • میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می‌بایستی مشخص گردد.
 • مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی بشرح ذیل می‌باشد :
  • دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط