ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

اصغا:/ [ اِ ک َ دَ ] (مص مرکب ). شنودن گفتار کسی را.(لغ)

به حسن عهد حدیث اثیر اصغا کن           که حسن عهد خود از زیرا تویی بود معهود 115/ 3

اصفر:/ [ اَ ف َ ] (ع ص ، اِ) زرد. (لغ از ناظم ، موید ، مهذب)

وز دم به دم گریستن ابر خشک‌بار        خاک سیاه در دم خونابه اصفر می باشد 68/ 6

اصلع:/ [ اَ ل َ ] (ع ص ) مرد بیموی پیش سر (لغ از منتهی)

گه به دره تارکت اصلع کنند        گه به سیلی گردنت در خون کشند 420/ 12

اصم:/ [ اَ ص َم م ] (ع ص ، اِ) کر. در لغت ضد سمیع می باشد . (لغ از ترجمان قران،موید ، مهذب)

نعل شبدیز تو زیرا شب سرمه‌سای آمد از آنک         توتیا در دیده‌ی این پیر اعور می‌کشد 100/ 9

اغانی:/ [ اَ ] (ع اِ) ج ِ اُغنیَّه. سازهایی که بدون نفخ ودم نواخته میشود مثل چنگ و رباب و امثال آنها خلاف مزمار که سازی می باشد که با نفخ دم نواخته گردد مثل نی و امثال آن . (لغ از نظام)

از بلبل خوش نغمه که ناهید طیور می باشد              نالیدن او تار اغانی به زحل گردید 117/ 5

اغبر:/ [ اَ ب َ ] (ع ص ، اِ) زمین (لغ)

به رای جنبش و آرام اوست، تا به قیامت        ثبات مرکز اغبر، مدار گنبد خضرا 10/ 2

اغصان:/ [اَ]  (اِ) جمع غصن، شاخه‌ها. (فم)

سینه‌ی هامون گرفت جوشن ازرق شعار          نیزه‌‌ی اغصان نمود بیرق اخضر عیان 245/6

افسان:/ [ اَ ] (اِ) آهنی و سنگی را گویند که به آن کارد و شمشیر و مانند آن تیز کنند. (لغ از آن، بر)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط