ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

دیزه:/ [ زَ / زِ ] (ص ، اِ)  اسب و استر و خری را نیز گویند که از کاکل تا دمش خط سیاه کشیده شده باشد. یا شاید اسب با رنگی خاص . یاد: ادغم ؛ اسب دیزه . (لغ از یاد)

رخشی که پیک باد فروماند آن گهی      پالان عود قسمت هر دیزه استر می باشد 48/10

دیهیم:/ (دِ) [ یو. ] (اِ.) تاج ، کلاهِ زرنشان .  (فم)

اورنگ بر سپهر برد ملک آن زمان        دیهیم فرخ تو گردد مقتدای ملک 200/ 12

«ذ»

ذباب:/ [ ذُ ] (ع اِ) مگس . (لغ)

گوش سلطان به فرق بشناسد              گوش کر از طنین‌های ذباب 40/ 3

ذرائر:/ [ ذَ ءِ ] (ع اِ) ج ِ ذرّه. (لغ)

سقف جهان پر ز برگ نرگسه دیدم      زیرا طبق سبز پر ذرایر زنبق 196/ 13

ذیاب:/ ج ِ ذیب . گرگان (لغ)

غیر از در دیار عدل تو بی رخصت شبان            خواهر برادری بکند میش با ذیاب   17/ 17

«ر»

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط