ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژگان عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

راتب:/ (تِ) [ ع . ] (ص .) دایم ، مستقر. (فم)

ای عذر جرایم فلک راتب            عذریم در این مقام یاداور 165/ 14

راح:/ (ع اِ) شراب . خمر. (لغ از منتهی، آن)

ای روح بی تهتک وی راح بی‌خمار               ای آب بی‌نخاله وی عزّ بی‌هوان 259/ 9

رادی:/ بخشندگی .. (فم)

آن جهان‌بختی که الا ز آستین فرخش       روی ننموده‌ست در عالم کف رادی مرا 6/ 15

راغ:/  (اِ.) مرغزار. (فم)

راغ از تو پر از متاع خرخیز            باغ از تو پر از نگار کشمیر 169/ 15

راوق:/ [وَ ] (معرب ، اِ)  این کلمه عربیست و تلفظ آن راووق با دو واوست و بمعنی صافی یعنی آنکه به‌وسیله‌ی آن مایعات را تمیز و صافی کنند. (لغ از شرفنامه)

رضاب:/ [ رُ / رَ ] (ع اِ) آب دهن یا آب دهن مکیده یا پاره های آب دهن در دهن . (لغ از منتهی، آن، ناظم)

زیرا لب جام از صفاش مطلع خورشید گردید       نصفی مه زار و زرد در دهن و در رضاب 25/ 4

رطل:/ (رَ طْ) [ ع . ] (اِ.) در فارسی معنای پیاله شراب می دهد. (فم)

مجلس بساز و رطل گران نوش کن بده          میدان ببین و رخش ظفر برنشین بتاز 185/ 7

رفق:/ [ رَ ] (ع مص) نرمی کردن با کسی، مقابل درشتی (لغ ازمنتهی ، ناظم)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط