ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

دو پیکر فلک که تن حس مشترک می باشد        یکی شوند ز مستی چو مدرک احول 207/ 4

اخضر:/ (اَ ضَ) [ ع . ] (ص .) سبز. (لغ)

گردید غرقه فلک چو از تف تیغش      یک موج بزد محیط بر اخضر 162/ 8

اخرس:/ [اَ رَ ] (ع ص ) لال. (لغ)

به مدح توست سخنور زبان لاله‌ی اخرس           به نام توست نیوشنده گوش صخره‌ی صمّا  11/ 4

 

اخطل:/  اخطل . [ اَ طَ ] (اِخ ) نام شاعری از عرب و اشعار او را ابوسعید سکری گرد کرده می باشد . (لغ از ابن الندیم ). و او از شعرای مُوَلّدین می باشد . (لغ)

گهی روایت آب قصیده‌های رهی         به خاک برزده ناموس اعشی و اخطل 207/8

اخفش:/ (اَ)  (ع ص. اِ).بدبین (لغ از تاج).خرد چشم کسی که در تاریکی بهتر بیند که بروشنائی و در ابر بهتر بیند که روز صافی بی ابر. (لغ)

چو نور آفتاب آرد کلال دیده‌ی اخفش             تصور کردن همتای تو اوهام و اذهان را  2/ 4

ارغن:/ [ اَ غ َ / اُ غ ُ ] (معرب ، اِ) ارغنون . نام سازی می باشد که آنرا افلاطون وضع کرده و بیشتر نصرانیان و رومیان نوازند. (لغ از بر، جهان)

عودسوز لاله‌ها را مشک تبت در کنار             عودساز بلبلان را راه ارغن در دهن 265/ 4

ارقم:/ [ اَ ق َ ] (ع ص ، اِ) ماری که در پوست آن تأثیر سیاه و سپید باشد . (لغ از غیاث)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط