بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران – پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

تکه ای از متن پایان نامه :

2

می باشد که درآمد عامل اصلی در مطالعه یک مدرسه خصوصی می باشد و هر چه والدین بیشتر به سرمایه‌های اجتماعی از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی دسترسی داشته باشند، تمایل بیشتری به مطالعه مدارس خصوصی دارند.

در پژوهش حاضر مقصود از اطلاعات، آشنایی والدین با ساختار و اهداف کلی دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه، ارتباط و تماس منظم با والدین و سازوکاری برای معرفی کارکرد مدرسه می باشد که این اطلاعات به زبان واضح و مناسب عرضه‌شده و برای اثربخشی بیشتر موردسنجش قرار می‌گیرد. پس به شناسایی تأثیر هر یک از موارد ذکرشده در حوزه اطلاعات، بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران خواهیم پرداخت.

2-5-1-2- اعتبار

دومین مؤلفه از مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت با عنوان “اعتبار” اظهار‌شده می باشد. مقصود از اعتبار توانایی خدمت‌رسانی صحیح، شهرت و قابل‌اعتماد بودن یک سازمان و رفتار کارکنان در برابر مشتریان می باشد (توحیدی و جباری، 2011).

همچنین مطابق با تعریف لاوری (1995)، اعتبار عبارت می باشد از اطمینان از ارائه یک خدمت مقرر در زمان مقرر. پس مطابق با تعاریف ارائه‌شده از مؤلفه اعتبار، این مؤلفه در مدارس عبارت می باشد از خدمت‌رسانی صحیح و قابل‌اعتماد بودن اعضای یک مدرسه، از قبیل مدیر، معلمان و کارکنان مدرسه در قبال دانش‌آموزان و والدین و ارائه خدمات مقررشده از جانب مدرسه. بنا بر نظر لاوری روش‌هایی برای بهره گیری از فرهنگ و تجربیات خانواده‌ها به‌عنوان پایه‌ای برای یادگیری و فهم بیشتر مطرح گردیده می باشد.

در پژوهش حاضر، مقصود از اعتبار توافق صریح و مکتوب میان والدین دانش‌آموزان، پایش و بازبینی درونی و بیرونی خدمات مدرسه، ایجاد روش‌های خاص برای ارائه شکایت‌ها و در نظر داشتن میزان رضایت والدین به‌طور منظم با دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران می باشد که به مطالعه تأثیر

 مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

مطالب مرتبط