بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران – دانلود پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

تکه ای از متن پایان نامه :

این مؤلفه بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران پرداخته می‌گردد.

2-5-1-3- پاسخگویی

مؤلفه سوم، مؤلفه “پاسخگویی”می باشد که مطابق با تعریف هاپکز[1] (2005)، عبارت از الزام شخص به ارائه یک صورت‌حساب یا توضیح در برابر عملکردش در مورد مسئولیت محوله می باشد. بنا بر تعریف پاسخگویی در یک سازمان خدماتی، در مدارس به‌عنوان یک سازمان خدماتی پاسخگویی عبارت می باشد از الزام مدیر، معلمان و کارکنان مدرسه برای مسئولیتی که در قبال خانواده‌ها و والدین دانش‌آموزان دارند.

مفهوم پاسخگویی یک مفهوم اصلی در سیستم قانونی می باشد و مطالعه آن به‌مقصود بهبود رفتار، اساسی و مهم می باشد. مفاهیم پاسخگویی در روند طراحی و همچنین در درک چگونگی ساختار یک سازمان مفید می باشد، زیرا پاسخگویی هم بر آن چیز که عوامل بایستی در یک سازمان انجام دهند تأثیر دارد و هم بر کسانی که بایستی به آن‌ها پاسخگو بود. پاسخگویی به تخصیص وظایف در یک سازمان مرتبط می باشد و ساختار سازمانی تأثیر مهم‌تری در نظارت و کنترل اجرای وظایف ایفاء می‌کند (رویاکرز[2]، گراسی[3] و دیگنوم[4]، 2006).

2-5-1-4- ایمنی

چهارمین مؤلفه، مؤلفه “ایمنی” می باشد که مطابق با تعریف موریس[5] و همکاران (2001: 238)، موقعیتی می باشد که خطرات و وضعیت فیزیکی، روانی و … به‌مقصود حفظ سلامت افراد و جامعه کنترل‌شده‌اند. پس مفهوم ایمنی در مدارس به‌طور خاص عبارت می باشد از کنترل خطرات و وضعیت فیزیکی و روانی دانش‌آموزان توسط مدیر و مربیان مدارس.

[1] Hupkes

[2] Royakkers

[3] Grossi

[4] Dignum

[5] Maurice

 مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

مطالب مرتبط