بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران – دانلود پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

تکه ای از متن پایان نامه :

مصرف‌کننده، شناسایی نوع مشتری نیز حائز اهمیت می باشد. درمورد آموزش، مشتریان، دانش‌آموزان و والدین آنان هستند که با سیستم خدماتی به دریافت نوعی از خدمت یا محصول در تعامل می‌باشند. آموزش به‌عنوان یک سیستم خدماتی در نظر گرفته می‌گردد که شامل تدریس، ارزیابی و راهنمایی دانش‌آموزان و خانواده آن‌ها می‌گردد (توحیدی و جباری، 2011).

بهنام (1390)، یک دسته­بندی از مشتریان در سیستم آموزشی ارائه کرده می باشد. او تفاوت میان مشتریان را به‌صورت مشتریان نوع اول، یعنی مشتریانی که به‌صورت مستقیم از خدمات ارائه‌شده بهره گیری می­کنند شامل دانش‌آموزان، مشتریان نوع دوم مانند والدین، رؤسا، کارکنان و حامی دانش­آموزان که به‌صورت مستقیم در کیفیت نظام آموزشی و یا مؤسسه مربوطه سهم دارند و مشتریان نوع سوم که به‌صورت مستقیم در نظام آموزشی سهم ندارند، اما نقشی جدی در نظام آموزشی ایفاء می­کنند، مانند کارکنان آینده، دولت و اجتماع، اظهار می­نماید.

در پژوهش حاضر، محقق با مشتریان خارجی از نوع مصرف‌کننده نهایی سروکار دارد. آن‌ها از مشتریان از نوع اول و دوم در دسته‌بندی بهنام (1390) محسوب می‌شوند. مشتریان در سیستم آموزشی دانش‌آموزان هستند که به دلیل مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین، در این پژوهش با والدین به‌عنوان مشتریان نوع دوم سروکار داریم. در ادامه به شناسایی مفهوم رضایت مشتری و رضایت والدین از یک سیستم آموزشی خواهیم پرداخت.

 

 

همچنین پیامدهای رضایت مشتری عبارت‌اند از وفاداری که شامل توصیه به دیگران، کاهش حساسیت قیمتی، کاهش از دست دادن مشتری، افزایش سهم بازار، کاهش هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های تبلیغاتی، افزایش سودآوری و افزایش ارزش سهامداران می‌گردد (جابری، 1391). و این تأثیر مثبت با

 مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

مطالب مرتبط