بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران – کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

تکه ای از متن پایان نامه :

رضایت والدین از مدارس غیرانتفاعی حاصل می‌گردد. پس در این پژوهش، محقق به‌مقصود مطالعه تأثیر مؤلفه‌هایی از کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران، به دنبال مؤلفه‌هایی می باشد که بتواند فاصله میان انتظارات والدین و عملکرد مدارس غیرانتفاعی را از بین می‌برد. در صورت تائید فرضیه‌های پژوهش، مدارس غیرانتفاعی می‌توانند این مؤلفه‌ها را به‌مقصود افزایش رضایت والدین به کار بگیرند.

بر این اساس، نیاز به شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری رضایت مشتریان احساس می‌گردد که باعث آن‌ها را معرفی نمود.

2-6-1-1- شاخص‌های رضایت مشتری

شاخص‌های رضایت مشتری، معیارهایی هستند که در یک سازمان به‌اندازه‌گیری رضایت مشتری کمک می‌کنند. مطابق با نظر معماریانی (1384)، این شاخص‌ها عبارت‌اند از:

  1. شدت رضایت: که عبارت می باشد از ارزش یک فعالیت خاص در ارتباط با نیازهای یک شرکت.
  2. میزان تناسب رضایت: میزان تفاوت بین عملکرد واقعی و عملکرد مورد انتظار از دیدگاه مشتریان.
  3. ابهام در رضایت: سطح رضایت مشتری از خدمات ارائه‌شده، مستقیماً از این نشأت می‌گیرد که او تا چه حد جوانب مختلف خدمات شرکت را بشناسد.
  4. دوره‌ای بودن رضایت: مشتری در هر خدمت ارائه‌شده توسط شرکت، انتظار دارد تا طی یک تناوب مشخص با بخش خدمات در ارتباط باشد (معماریانی، 1384).
  5. نسبت ارزش به قیمت

در پژوهش حاضر این شاخص‌ها در ارتباط با والدین و مدارس غیرانتفاعی سنجیده شده می باشد.

در صورت رضایت مراجعان از نظام ارائۀ خدمات میسر می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش تعیین و مدل‌سازی مؤلفه‌های رضایت‌مندی مشتریان مجموعه‌های تفریحی‌ورزشی شرکت گاز در شهر تهران بوده می باشد. پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی انجام گردید و نمونه آماری پژوهش را 90 نفر از

 مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

مطالب مرتبط