بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران – پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

تکه ای از متن پایان نامه :

بهره گیری‌کنندگان خدمات ارائه‌شده در مجموعه‌های ورزشی شرکت گاز تشکیل دادند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساختۀ کیفیت خدمات و رضایت‌مندی بوده می باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیری انجام گردید. نتایج نشان داد همبستگی معناداری میان عوامل دسترسی و طراحی میان فاکتورهای بهداشت و جذابیت با میزان رضایت‌مندی مشتریان هست. میان مدیریت، کیفیت و سایر موارد نیز با رضایت‌مندی مشتریان نیز همبستگی معنی‌داری دیده می‌گردد. پس بهره‌گیری از شیوه‌های مدیریت مناسب و در نظر داشتن کیفیت خدمات ارائه‌شده عواملی هستند که در ارتقای رضایت‌مندی مشتریان این‌گونه اماکن ورزشی تأثیر مهمی ایفا می‌کنند.

2-7- جمع‌بندی

در این فصل ضمن معرفی آموزش‌وپرورش، اهداف و کارکردهای آن و معرفی سیستم آموزشی ایران، به معرفی زیرمجموعه‌ای از این سیستم آموزشی پرداخته شده می باشد که مدارس غیرانتفاعی نام دارند. هدف از این مطالعه، مطالعه مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یک سازمان خدماتی می باشد که فعالیت‌های مالی آن به‌صورت مستقل می باشد و توسط طرفداری مالی خانواده‌ها انجام می‌گیرد. طبق مطالب اظهار‌شده در اظهار مسئله پژوهش حاضر و شکایاتی که والدین درزمینه مدارس غیرانتفاعی داشته‌اند، پژوهش حاضر با بهره گیری از مفهوم کیفیت به دنبال مطالعه تأثیر مؤلفه های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین بوده می باشد. در صورت تأیید فرضیه‌های پژوهش شناسایی مؤلفه‌هایی از کیفیت عملکرد صورت می پذیرد که رضایت والدین را افزایش دهد. پس مؤلفه‌هایی از کیفیت عملکرد را انتخاب شده اند و از جنبه مشروعیت سازمانی، یعنی جنبه‌ای از کیفیت عملکرد یا خدمات که باعث جلب طرفداری والدین و پشتیبانی آنان از مدارس غیرانتفاعی می‌شوند، دسته‌بندی

 مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

مطالب مرتبط