بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) ) – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

تکه ای از متن پایان نامه :

متعددی ممکن می باشد ایجاد ­گردد، مانند، بهره گیری از آب آبیاری که سطوح بالایی از نمک در خود داشته باشد.

5 – 1 – 4- اثر متقابل بستر کشت و شوری آب آبیاری بر EC

در اثرات متقابل بستر کشت و شوری آب آبیاری اختلاف معنی داری در EC  بستر کشت مشاهده نشد، اما از نتایج حاصله چنین می­توان نتیجه گیری نمود با اینکه شوری کمپوست خالص کود گاوی، چندین برابر شوری خاک زراعی بود، اما بهره گیری از کمپوست کود گاوی در بستر کشت نه تنها باعث شوری بیش­تر بستر نشد، بلکه در پایان آزمایش مقدار EC  بستر تیمارهای کمپوست کود گاوی از EC  بستر خاک زراعی کم­تر بود که از علت های عمده آن می­توان به عوامل فیزیکی و شیمیایی کمپوست در زهکشی و آبشویی خاک و همچنین ظرفیت تبادل کاتیونی بالای آن و در نتیجه جلو گیری از تجمع نمک و بالا رفتن EC اشاره نمود.

ریشه، موجب افزایش رشد می­شوند، آنها دارای سطوح بالایی از مواد هومیکی هستند و این مواد می­توانند به ­عنوان محرک رشد اقدام کنند، همخوانی و مطابقت دارد.

5-4- اثر بستر کشت بر تعداد برگ و مساحت پهنک برگ گیاه 

بیش­ترین تعداد برگ مربوط به تیمار 45 درصد کمپوست کود گاوی می باشد، که نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی­دار دارد. پس از آن به ترتیب تیمار 30 درصد کمپوست کود گاوی، تیمار کود شیمیایی و تیمار 15 درصد کمپوست کود گاوی قرار دارند میانگین مساحت پهنک برگ در تیمار 45 درصد کمپوست کود گاوی  در قیاس با تیمار شاهد اختلاف معنی دار و چشم گیری دارد. بعد از آن به ترتیب کلیه تیمارهای 30 درصد کمپوست کود گاوی،  کود شیمیایی و  15 درصد کمپوست کود گاوی نیز با تیمار شاهد از اختلاف معنی داری برخوردار بودند، و به این ترتیب اثر افزایشی و تاثیر گذار سطوح بالاتر کمپوست کود گاوی در افزایش سطح پهنک برگ گیاه استرلیتزیا به خوبی نشان داده شده می باشد. این افزایش بیش از دو برابری در رشد سطح پهنک برگ که در فتوسنتز، تغذیه و رشد گیاه اثرات مضاعفی را نیز به دنبال دارد. در گیاه استرلیتزیا و بازار پسندی برگ آن، به عنوان یکی از مهم­ترین و بادوام­ترین برگ­های زینتی در افزایش تقاضا و قیمت نیز قابل توجه و تاکید بیش­تر می باشد. که ضمن تایید توانایی داشتن کمپوست کود گاوی در بالا بردن شاخص­های رشد در گیاهان با نتایج مطالعه شده­ی چاتفیلد و همکاران (2002) که اعلام کردند کمپوست کود حیوانی افزایش قابل توجهی در ساقه ها، اندازه تاج گل و تعداد گل در گل ناز گردید، مطابقت دارد.

5-5- تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد گیاه استرلیتزیا

 مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

مطالب مرتبط