بررسی تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران – پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

اطلاعات و داده های این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده می باشد . از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات به مقصود تدوین ادبیات پژوهش و تنظیم فصل دوم بهره گیری شده می باشد و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی بهره گیری شده و محقق با بهره گیری از پرسشنامه و توزیع آن در عرصه و میدان تحقق به جمع آوری داده ها اقدام نموده می باشد

هر پدیده­ای از نظر کمی و کیفی ویژگی­هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی­ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته می باشد؛ این پدیده­ها به عنوان متغیر در طول زمان دچارتحول و دگرگونی می­گردند. هدف از هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات می باشد .

یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق مستلزم دست یافتن به داده­هایی می باشد که از طریق آنها بتوان فرضیه­هایی را که به عنوان پاسخ­های احتمالی و موقتی برای حل مسأله تحقیق مطرح شده­اند را آزمون کرد  (خاکی، ۱۳۸۶،ص۱۵۹).

در این پژوهش نیز به اقتضای ماهیت ، عمده ترین ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه استاندارد بوده می باشد ، پرسشنامه مورد بهره گیری شامل  21 سؤال می باشد که از مقاله کلیدی اقتباس شده و نحوه امتیاز دهی با بهره گیری از مقیاس پنج گانه لیکرت بوده برای سوالات کنترل داخلی و مقیاس سه گانه برای سوالات برنامه حسابرسی و گزینه های ( الف ) تا ( ه ) مندرج در هر پرسش به ترتیب ۱ تا ۵ امتیاز را داشته می باشد.

اطلاعات مربوط به پرسشنامه با در نظر داشتن متغیرهای پژوهش به توضیح ذیل می باشد :

 

 

 

 

 

برای سنجش پایایی ابزار پژوهش ،معروفترین ابزاری که مورد بهره گیری اکثر پژوهشگران قرار می گیرد میزان آلفای کرونباخ مربوط به پرسش های های موجود  در پرسشنامه و یک آلفای کلی برای ابزار گردآوری

 مطالعه تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

مطالب مرتبط