پایان نامه ارشد – بررسی تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

پیش فرض ها و عوامل موثر بر رابطه رهبر-پیرو

کیفیت رابطه رهبر- پیرو بر سه فرض ریشه ای استواره:

اول : نگاه رهبر به نوع آدم چیجوریه اون رو ذاتا تنبل و غیر قابل اعتماد می دونه  (تئوریX) و یا باور به خلاقیت و خود کنترلی آدم داره که می تونه با انگیزه شایسته به شکوفایی برسه  (تئوریY).

دوم : ریشه قدرت یا اختیار خود رو به دلیل مقامی می دونه که در اون قرار گرفته یا به  منزله تفویضی از گروهی می­داند که بر اونا رهبری می کنه.

سوم : هدفیه که از اعمال رهبری داره، اولویت اول اون سازمان و تحقق هدف های سازمانیه یا پیروان، خود باوری و بلوغ اجتماعی اونا، اولویت اول اون رو تعیین می کنن (دلخوش کسمایی، 1391).

متن کامل :

پایان نامه ارشد بررسی اثر هوش عاطفی بر کارکرد شغلی کارکنان

مطالب مرتبط