دانلود پایان نامه – بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

اصطلاح “Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare” برگفته شده که به معنای هدایت کردنه و قبل از اون واسه هدایت کردن کشتی به کار می رفته. برگردان واژه “Corporate Governance” به فارسی برابر هایی مانند راهبری شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و حاکمیت شرکتی داشته. در این تحقیق از واژه گذشته یعنی «حاکمیت شرکتی» استفاده می شه. تعاریف ارائه شده واسه حاکمیت شرکتی متنوعه. کلی ترین عامل جدا کننده این تعاریف رو میشه پهنا یا وسعت عمومیت حاکمیت شرکتی دونست. از یک دید میشه این نظام رو رابطه مدیران با سهامداران دونست که مبنای نظری اون «تئوری نمایندگی[1]» در شکل محدود خوده. در اون طرف این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تموم ذینفعان خود رو در بر میگیره که حمایت نظری اون رو میشه «تئوری ذینفع[2]» دونست، دیدگاهی که علاوه بر سهامداران طیف بزرگی از ذینفعان مثل هیات مدیره، مدیران ارشد اجرایی، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، حسابرسان، حسابداران تحلیلگران پولی، کارگزاران بورس[3]، بانکداران[4] و اعتباردهندگان[5]، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی، قضات و جامعه رو در بر میگیره (بدری، 1387). بقیه تعاریف و نگاه ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری اون توضیح شد قرار میگیره. تعاریفی که ذیلا ارائه می شه گزیده ای از نگاه های مختلف به حاکمیت شرکتی رو نشون  می ده.

در دیدگاه های محدود، که طبق نظریه نمایندگی هست حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شه و متمرکز بر توانایی های سیستم قانونی یک کشور واسه حفظ حقوق سهامداران اقلیت هست. مثلا پارکینسون (1994)؛ تعاریف محدود از پایه واسه مقایسه بین کشوری مناسب هستن و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی داره (حساس تنها، 1385).

در دیدگاه های گسترده که به شکل نظریه ذینفعان مطرح می شه، حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارن. تعریف تریگر (1984)، مگینسون[6] (1994) و رابرت مانکزو مینو[7](1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارن، از مقبولیت بیشتری پیش صاحب نظران برخوردارن. تعریف های گسترده تر نشون میدن که شرکت ها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارن. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی واقعا  مشکلات و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی واسه شرکت هاس که تضمین می کنه اونا مسئولیت خود رو نسبت به تموم ذینفعان انجام میدن و در تموم زمینه های فعالیت تجاری، به شکل مسئولا نه عمل میکنن؛ ضمنا، استدلا ل منطقی در این دیدگاه اینه که منافع سهامداران رو فقط میشه با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد (حساس تنها، 1385). چون شرکت هایی که در برابر تموم ذینفعان مسئول می باشن در درازمدت موفق و با رونق تر هستن. شرکت ها می تونن ارزش آفرینی خود رو در درازمدت افزایش دهند و این کار رو با انجام مسئولیت خود در برابر تموم ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنن. این دیدگاه مورد تاکید بیشتر متون علمیه. تحقیق های تجربی سالمون و سالمون (2004) تایید کننده این دیدگاه که کارکرد پولی شرکت ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی اونا رابطه مثبتی داره و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شن و به ذینفعان خود توجه می کنن. ضمنا مدیران بهتر شرکت ها رو موثرتر کنترل می کنن و بازده پولی بیشتری رو تولید می کنن (حساس تنها، 1384).

[1]. Agency Theory

[2]. Stakeholder Theory

[3]. Stock Brokers

[4]. Bankers

[5]. Creditor

[6]. Mginson

[7]. Rabert Mankz & Mino

متن کامل در سایت زیر :