بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی- دانلود

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی 

تکه ای از متن پایان نامه :

یکی از بحث‌هایی که در سالیان اخیر در بین صاحب‌نظران بسیار مطرح بوده می باشد، این می باشد که آیا شواهدی هست که بتوان بر اساس آن، تجدید ارائه‌های بالقوه را شناسایی نمود؟ به عبارت دیگر، ارائه مدلی برای پیش بینی تجدید ارائه، یکی از بحث‌های مورد توجه پژوهشگران بوده می باشد. با در نظر داشتن اینکه تجدید ارائه صورت‌های مالی،‌ ریشه در انگیزه‌های مشترکی دارد که ممکن می باشد در ویژگی‌ها و اطلاعات مالی اقتصادی شرکت‌ها تجلی یابد. بدین ترتیب با پی بردن به این ویژگی‌های مشترک، امکان پیش بینی تجدید ارائه صورت‌های مالی فراهم می‌گردد. به طور کلی، در ادبیات پژوهش مرتبط با تجدید ارائه سود، ویژگی‌های مشخصی به صورت طبقه بندی شده برای شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده در2-2-16-پیامدهای تجدید ارائه سود

همان‌گونه که اظهار گردید، تجدید ارائه سود، باعث کاهش اطمینان و اعتماد[1] نسبت به فرایند گزارشگری مالی می‌گردد. روزیو اعتماد را «قصد پذیرفتن شکنندگی بر اساس انتظارات مثبت نسبت به قصد و رفتار سایرین» تعریف می‌کند. تجدید ارائه صورت‌های مالی، با انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران در قبال شرکت سرمایه پذیر و مدیریت آن در تضاد بوده و در نتیجه به اعتماد آنان خدشه وارد می‌کند (الیوت و همکاران، 2012). نتایج پژوهش سرینیواسان (2005) نشان می‌دهد که پیامدهای منفی تجدید ارائه،‌ در مورد تجدید ارائه‌هایی شدید می باشد که منجر به کاهش سود انباشته می‌گردند. این نتایج اظهار می‌کند که واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه در صورتی شدید می باشد که سود دوره‌های قبل از تجدید ارائه بیش نمایی شده باشد.

کالن و همکاران[2]، سه دلیل برای واکنش منفی بازار به تجدید ارائه صورت‌های مالی اظهار می‌کنند:

الف- تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی،‌ به بازار منتقل می‌کند.

ب- نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالاً نقطه عطفی در ارتباط با بروز معضلات مدیریتی شرکت می باشد.

[1] Trust

[2] Callen, Livan & Segal.

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه حسابداری : مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

مطالب مرتبط