بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

کاهش آلودگی
صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی
کاهش مصرف سوخت
کاهش آلودگی محیط زیست
کاهش واردات قراضه
زیبا سازی فضای شهرها و جاده ها
کاهش راه بندان و تلفات جانی و مالی ناشی از تصادفات خودروهای فرسوده
کاهش اختلاف طبقاتی و تنش های آن.
۲-۱۰ آنالیز بازار
بازار در بخش از رده خارج کردن خودرو با۳ عامل اصلی ذیل تعیین میشود:
در دسترس بودن و ارزش خودروهای فرسوده
فروش مواد قابل بازیافت و هزینه از بین بردن مواد دور ریز
فروش قطعات یدکی
۲ -۱۰-۱در دسترس بودن و ارزش خودروهای فرسوده
باتوجه به اینکه حداقل ظرفیت(با توجیه اقتصادی) برای ایجاد یک واحد صنعتی از رده خارج کردن خودرو سالانه حدود ۱۰هزار خودرو است.وبا در نظر گرفتن هزینه بالای حمل و نقل خودروهای فرسوده واحد باید حدالمقدور نزدیک مکانهایی باشد که امکان دسترسی به حدود ۲۵ هزار خودرو در سال را داشته باشد.به بیان دیگر در مجموع میتوان گفت که این امکانات باید در اطراف شهرهای بزرگ مستقر شوند.
در اکثر بازارها خودروی فرسوده دارای ارزش است و بطور کلی قیمت ان از طریق ارزش قراضه تفکیک شده خودرو تعیین میشود.
نکته قابل توجه اینست که خودروهای فرسوده در ایران بیشتر در اختیار قشر کم درامد بوده و عمدتا بعنوان وسیله ایجاد درامد مورد استفاده قرار میگیرد.که موجب افزایش قیمت و ارزشخودروی فرسوده و بی علاقگی صاحبان خودرو به از رده خارج کردن انها میشود.
۲-۱۰-۲ فروش مواد قابل بازیافت و هزینه از بین بردن دور ریز
قیمت مواد بازیافتی با۳ عامل کیفیت، کمیت و تداوم در تعیین مواد تعیین میشود.
کیفیت را میتوان تمیز بودن و نداشتن ناخالصی دانست.کمیت به میزانی که میتوان در مدتی معین تحویل داد اطلاق میشود و تداوم، ضمانتی است برای مصرف کننده در تحویل گیری مواد مرغوب به میزان معین.بعنوان یک اصل کیفیت بهتر- کمیت بیشتر و تضمین تداوم تامین مواد موجب افزایش قیمت مواد بازیافتی خواهد شد.
۲-۱۰-۳ فروش قطعات یدکی
جداسازی قطعات یدکی در بازار ایران به دلایل زیر با بازار جهانی کاملا متفاوت است:
الف: خودروهایی مانند پیکان- هیلمن- رنو و غیره که عموم خودروهای فرسوده و از رده خارج را تشکیل میدهند در کشورهای دیگر وجود ندارند.بنابراین علاوه بر محدود بودن بازار قطعات یدکی در ایران امکان صادرات نیز وجود ندارد.در حالیکه یکی از منابع درآمدزای این صنعت در دنیای غرب فروش قطعات یدکی است.
ب:این صنعت مشتریان قطعات دسته دوم را با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کاهش میدهد.
ج.متفاوت بودن خودروهای خارج از رده با خودروهای در حال حرکت از نظر قطعات مصرفی.مثلا خودروی پیکان که اکثر خودروهای از رده خارج کنونی را تشکیل میدهد در ۳مدل آونجری-کارلوکس و تخت موجود است که بسیاری از قطعاتشان قابل مصرف در خودروهای جدید نیست.
د: بدلیل خودکفایی قطعات خودروهایی نظیر پیکان- رنو و غیره امکان دسترسی به قطعه نو با قیمت نسبتا مناسب وجود دارد.
ه: بدلیل عمر بالا خودروها(حدود ۳۰ سال) بسیاری از قطعات قابل مصرف نیستند.
ر: بادر نظر گرفتن موارد فوق و مقایسه ان با بازار جهانی قطعات دسته دوم و از طرفی هزینه زیاد مورد نیاز برای رسیدن به قطعات مناسب و عدم کشش بازار عرضه چنین قطعاتی ریسک اقتصادی زیادی را بهمراه خواهد داشت.
ز: در حال حاضر میزان ورود قطعات دسته دوم به بازار بسیار کم بوده و عموما از خودروهای تصادفی تامین میشود در حالیکه با راه اندازی خطوط از رده خارج کردن خودرو بدلیل عرضه زیاد قطعات دست دوم و کشش نداشتن بازار، قیمت قطعات قابل مقایسه با حال حاضر نخواهد بود.
بنابراین چنین بنظر میرسد که عمده راه کسب درامد در واحدهای صنعتی از رده خارج کردن خودرو در داخل، روش مواد بازیافتی است.
امکانات مورد نیاز:
الف: انتخاب سایت: انتخاب محل احداث خط بازیافت با در نظر گرفتن ۳ عامل: جمع اوری- انبار و فرایند تولید تعیین میشود. سایت باید به تمامی خدمات دسترسی داشته باشد و به راههای اصلی و محل تجمع خودروهای فرسوده(حدود ۲۵ هزار خودرو) نزدیک باشد.
ب:مشخصات واحد صنعتی:
ساختمان و بناهی مورد نیاز
فضای مناسب برای انبارش خودروها
سالن های مورد نیاز و خط تجهیزات از رده خارج کردن خودرو
در شکل ۲-۸ نمایی از احداث یک واحد کارگاه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را نشان می دهد
۲-۸- فضای مورد نیاز برای خط از رده خارج سازی خودرو
خط تولید دارای ۶ ایستگاه و مجموعا ۴۵ نفر نیروی ستادی و تولید میباشد.
در شکل۲-۹ نمایی از خطوط از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را شامل سالن های کار، انبار، ساختمان های اداری و سرویس های فنی نشان می دهد.
۲-۹- نمایه خط از رده خارج کردن خودرو

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است