پژوهش دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و …

سال۱۹۸۰: OEM استانداردها را با مدیریت مواد محدود کرد.
سال۱۹۸۰:OEM در مورد بازیافت تحقیق کرد.
سال۱۹۹۱:شرکت کنندگان در بازیافت خودرو بعنوان بخشی ازUSCAR(دایملرکرایسلر،فورد و جنرال موتور)متشکل شدند.
سال ۱۹۹۳:ائتلاف شرکتهای رنگ بعنوان بخشی از USCAR صورت گرفت.
ابتدای سال۱۹۹۰:پیشنهادهای OEMباعث ایجاد راهکارهایی برای مهندسان و تامین کنندگان در امر بازیافت شد.
اواسط۱۹۹۰:OEM با کاربرد پلاستیک و استفاده از مواد بازیافتی سازگار شد.
سال۲۰۰۰:آمریکا با توصیه های ELV اروپا همراه شد.
سال۲۰۰۳:آثار محدودیت های استفاده از فلزات سنگین مطابق با ELV اشکار شد.
سال۲۰۰۵: میزان مواد قابل بازیافت ELV به ۸۵ درصد رسید.

۲-۳ اهداف و فعالیتهای خودروسازان در بازیافت و استفاده از مواد:
۲-۳-۱ دایملر- کرایسلر
الف: اهداف دایملر- کرایسلر: به باور دایملر کرایسلر استفاده از مواد خام قابل بازیافت در فرایند تولید خودرو یکی از موفقیتهای زیست محیطی است.در سال ۱۹۹۳ امریکای شمالی قانون بازیافت خودرو شامل: تعریف بازیافت، طراحی اجزا، انتخاب مواد و انتخاب قسمت را تدوین کرد. برنامه های خودروهای جدید با هدف توسعه بازیافت مواد تنظیم میشوند که طراحی برای پیاده سازی موتور-مواد بازیافتی-مواد قابل بازیافت و شناسایی مواد را شامل میشود.
ب: فعالیتهای دایملر-کرایسلر در زمینه تحقق اهداف: طی سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ دایملر-کرایسلر در شمال امریکا اقدام به تنظیم سامانه گزارش استحکام و قابلیت استفاده مجدد (RSRC) اجزاء خودروها کرد.این سامانه کارخانه شمال امریکا را قادر ساخت تا مواد درگیر را تشخیص داده مبنایی را برای قابلیت استفاده مجدد فراهم آورده و بتواند از فضاهای کوچک برای توسعه استفاده کند.به طبق گزارش۲۰۰۲ دایملر-کرایسلر، این اهداف زیر را تعیین کرده است:
هدف۱ انتخاب ماده: برای ایجاد تعادل اولیه بین انرژی مصرفی با وزن ذخیره شده، راه حل دایملر-کرایسلر(طراحی هوشمند کم وزن) شامل الومینیوم و فولاد است.
هدف ۲ مواد خام ثانویه: بازگرداندن اجزای خودرو به خود خودروها(نه استفاده در سطوح پایینتر).دایملر-کرایسلر بر برگشت مواد ترموپلاستیک متمرکز است زیرا میزان این مواد در خودروهای مسافرتی زیاد بوده و از نفت خام تولید میشوند.
هدف۳ منابع تجدید شدنی:بطور افزایشی از مواد قابل تجدید همانند پارچه کتان ویا انواع فیبرها استفاده میشود.
یک مرسدس کلاسE معمولا بیش از ۵۰ جزء ساخته شده از مواد تجدید شدنی دارد. وزن این اجزاء در مجموع حدود ۳۰ کیلوگرم براورد شده است.دایملر کرایسلر خبر از افزایش سهم۱۲ تا ۱۵ درصدی مواد تجدید شدنی در اجزاء بزرگ محصولات خود میدهد.مثلا ساخت تودوزی بدنه با چند لایه فیبر و یک بند پلاستیک برگشت پذیر.
دایملر کرایسلر برای مدلی از خودروهای خود که Vaneo نامیده میشود حدود ۵۰تعریف ویژه تحقیقات زیست محیطی دارد.بر اساس ارزیابی دایملر-کرایسلر صنعت خودرو توانسته است سالانه حدود ۳۲۰میلیون دلار امریکا را ذخیره کند.دیگر کاربردهای ویژه پروژه Care Car 2 شامل موارد زیر است:
*مدلهای Head lamp ساخته شده که از دستکش پلاستیکی( دستکش کارکنان) و بطری بازیافتی که هزینه مواد را تا ۱۵% کاهش میدهند.
*پوشش پلاستیکی ساخته شده از مواد بازیابی شده
*زه گلگیر ساخته شده از موادی که مستقیما بازیابی شده اند.
*عایق های صدا و حرارت ساخته شده از فوم پلی اورتان حاصله از پسماندها که از قابلیت قالبگیری در شکلهایی متنوع برخوردار است.
*موکت کف خودرو ساخته شده از فوم پلی اورتان.
۲-۳-۲ فورد
الف:اهداف فورداهداف شرکت فورد در خصوص مواد قابل بازیافت در وب سایت این شرکت تحت عنوان اصلی(استفاده یکپارچه از مواد)تعیین شده است که عبارتند از:
افزایش قابلیت بازیافت خودروهای فورد
علامت گذاری بروی تمامی اجزای پلیمری دارای وزن بیشتر از ۵۰گرم(۱۱/۰ پوند) با هدف تسهیل بازیابی
استمرار در افزایش محوای پلیمرهای بازیابی شده از طریق مراحل رایج(تنظیم اهداف مشخص برای خودروهای جدید نظیر افزایش درصد بالایی از قطعات مدل های قبلی)
جایگزینی سرب- کادمیم- جیوه و کروم ۶ ظرفیتی با موادی دیگر بمنظور کاهش استفاده از مواد مضر و یا حذف کامل انها
دستیابی تهیه کنندگان به گزارش مواد و برچسب زنی اجزای پلیمری و محتوای بازیابی شده ازIMDS
بر پایه اهداف فورد از بازیابی مواد، نزدیک به ۱۰۰% از مواد مصرفی در تولید خودروها میبایستی در پایان عمر خودرو قابل بازیافت باشند.درهر حال ارزش انرژی و کار بازیابی اجزای جداشده نهایی اغلب از این میزان تجاوز میکند.فورد برای افزایش دوام اقتصادی و درصد بازیابی بی ضرر برای محیط زیست بر تعدادی داده نحوه انتخاب مواد، برچسب گذاری، کاهش تعداد مواد مختلف و فراهم سازی اطلاعات دمونتاژ تنوع مواد و نیز روشهایی برای دمونتاژ متمرکز شده است.
ب: فعالیتهای فورد برای تحقق اهدافدر ۱۹۹۴ فورد استاندارد مدیریت مواد دارای کاربرد محدود را تدوین کرد. این شرکت از استاندارد یاد شده برای نمایش و شناسایی مواد مشخصی استفاده میکرد که یا با آنها سروکار داشت و یا باید کاهش می یافتند و یا حذف میشدند. اولویت کنونی فورد کاهش مواد شامل کروم ۶ظرفیتی، جیوه، PVC، و سرب است.
اهداف بخش مواد شرکت فورد در زمینه بهبود زیست محیطی عبارتند از:
*افزایش استفاده از مواد طبیعی تا سال۲۰۱۰
*رسی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

دن به خود بازیابی ذاتی تا سال ۲۰۱۵
*یافتن راهکاری جدید در خصوص رطوبت و سیستم های رنگ مرطوب
*یافتن پوشش تمیز جاذب UV تا سال ۲۰۰۵
*رسیدن به چرخه بسته بهینه صفحات فلزی تا سال ۲۰۱۰