خرید فایل پایان نامه : بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

قاعده تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

در اینجا سئوالی که مطرح می­گردد این است که، تکرار اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان چگونه محقق می­شود و برای اثبات آن چه ضابطه­ای وجود دارد؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت میان قضات اختلاف نظر وجود داشت و در مجموع سه نظریه بیان شده است:[1]

الف ـ صرف اقرار متهم مبنی بر داشتن سابقه اعتیاد و یقین قاضی به صحت گفتار وی کافیست.

ب ـ صرف اقرار متهم کافی نیست و باید مراتب از اداره تشخیص هویت ناجا استعلام شود.

ج ـ در ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر راجع به اعتیاد مجدد بحثی نشده است و عنوان اتهامی تکرار اعتیاد است و نیازی به تفهیم اعتیاد مجدد نیست.

کمیسیون جزایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه هم اعلام کرده است که استعلام سوابق کیفری متهم برای اثبات تکرار جرم اعتیاد ضروری است و از حقوق دفاعی متهم است که از دلایل ابرازی علیه وی مطلع شود تا بتواند از خود دفاع نماید.[2]

بدیهی است با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر یک جرم مستمر محسوب می شود مادام که فردی اعتیاد خود را ترک نکرده باشد وضعیت قبلی وی استصحاب می شود و تکرار اعتیاد در مورد وی منتفی است، اما قانون­گذار بدون توجه به این امر تکرار اعتیاد را صرفاً به محکومیت قبلی فرد منوط کرده است. بنابراین یک معتاد در هر مرتبه دستگیری با مجازات جدید روبه رو می شود بدون اینکه اعتیاد خود را ترک کرده و مجدداً به اعتیاد روی آورده باشد و این امر با عدالت قضایی سازگار نیست.[3]

 

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر و روان گردان

قانون مبارزه با مواد مخدر درماده 38 راجع به تخفیف مجازات می گوید دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات را تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد. اگر مجازات فاقد حداقل باشد همان را تا نصف تخفیف دهد و حبس ابد را به پانزده سال تخفیف دهد و قاضی می تواند در مورد مجازات اعدام، درخواست عفو و بخشودگی کند.

در قانون مبارزه با مواد مخدر تخفیف خاص پیش بینی شده است، هم قبل از صدور حکم هم پس از صدور حکم.[4]

در ماده ی38، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه می تواند به شرح زیر عمل کند:

الف ـ در صورتی که مجازات جرمی دارای حداقل باشد دادگاه می تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد،

ب ـ در صورتی که مجازات جرمی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف کاهش می یابد،

ج ـ در مورد حبس ابد دادگاه می تواند مجازات را به 15 سال حبس (نه کمتر و نه بیشتر) تقلیل دهد،

د ـ در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. (لذا، نمی تواند رأساً تخفیف دهد.)

سئوالی که در اینجا به ذهن متبادر می­گردد این است که، آیا در قانون مبارزه با مواد مخدر تبدیل منع شده است؟ ماده 38 فقط راجع به تخفیف صحبت کرده است. در ماده 37 قانون مجازات اسلامی هم تخفیف و هم تبدیل اجازه داد شده است و در این زمینه اختلاف نظر شدیدی وجود دارد.[5] دادستانی کل کشور در آراء مختلفی تبدیل مجازات در جرائم مواد مخدر را نپذیرفته است، هر چند که ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر به موضوع تخفیف مجازات پرداخته و اشاره ای به تبدیل مجازات ندارد، اما عده ای می گویند که استناد به ماده 37 قانون مجازات اسلامی و اعمال تبدیل مجازات در مورد جرائم مواد مخدر مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون مبارزه با مواد مخدر) است.[6]

 

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان گردان

بند 3 ماده 2 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر 1346 مجازات کسانی را که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل نمایند جزء مجازات های غیر قابل تعلیق شناخته بود و بند 1 ماده 40 قانون راجع به قانون مجازات اسلامی مصوب 21 مهر 1361 نیز ضمن تأیید و تکمیل حکم مزبور مقرر می­داشت: مجازات کسانی که وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می­نمایند قابل تعقیب نیست.

و بالاخره بند ت ماده 47 ق.م.ا. مصوب 1392 آخرین متن قانونی است که با تعمیم ممنوعیت تعلیق به کلیه قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان اشاره دارد. و به نظر می رسد که با  توجه به مفهوم مخالف این بند از ماده 47 باید گفت که مجازات جرایم مربوط به کشت مواد مخدر، صادر کردن، تولید کردن، اخفاء، حمل، نگهداری، خرید، در معرض فروش قرار دادن، اعتیاد و استعمال مواد مخدر قابل تعلیق است.

در غیر موارد مذکوردر بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات­های جرایم مواد مخدر تابع قواعد عمومی است[7] زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات خاص، حکمی را در این زمینه پیش بینی نکرده­اند.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

[1]- ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص 187.

[2]- همان، ص 188.

[3]- همان.

[4]- همان، ص 180.

[5]ـ همان.

[6]- همان.

مطالب مرتبط