دسته‌ها
بهترین ها

دانلود پایان نامه : بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

اصطلاح کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که به علل گوناگون از حمایت، مراقبت و نگهداری مؤثر توسط خانواده محروم بوده و امکان زندگی در محیط خانواده را ندارند.

۲-۶-خانواده بی سرپرست:

خانواده بی سرپرست به خانواده ای گفته می شود که به طور موقت یا دائم سرپرست خود را از دست داده باشد. خانواده های بی سرپرست به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. افراد بدون خانواده و خانواده هایی که به دلیل از دست دادن سرپرست خود بدون استفاده از حمایت های مالی و خدماتی، توانایی امرار معاش و گذران زندگی را ندارند.
  2. افراد و خانواده هایی که با وجود داشتن سرپرست، به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به آن درجه از آسیب پذیری رسیده اند که بدون پشتیبانی و کمک های مالی و خدماتی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خویش نیستند.

افراد خانواده های بی سرپرست و نیازمند، شامل کودکان بی سرپرست و خانواده، خردسالان زیر سن مدرسه، کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده های بی سرپرست، خانواده های پر اولاد و کم درآمد، خانواده ها و جوانان آسیب پذیر و کم بهره، و سالمندان نیازمند و بدون خانواده است.

۲-۷-فرزندخواندگی:

فرزندخواندگی جریان اجتماعی و قانونی پدر شدن یا مادر شدن است. بعد از آنکه مردی یا زنی، یا زن و شوهری، کودکی را به فرزندی می پذیرند، حقوق و مناسبات متقابل آنان همه ی پدران و مادران واقعی و کودکان آنها می شوند.

۲-۸-محل نگداری کودکان بی سرپرست:

۲-۸-۱-شبانه روزی:

به مکان بسته ای که مجموعه ای از فرزندان دور از خانواده در آن زندگی می کنند شبانه روزی گفته می شود. پرورشگاه، دار الایتام، شبه خانواده و کانون کودک نیز واژه های مترادف شبانه روزی اند.

۲-۸-۲-خوابگاه:

خوابگاه، حکم اتاق خواب جمعی کودکان را دارد که مطالعه، استراحت، غذاخوری، و حتی پاره ای از بازی های کودکان در این اتاق که در واقع سالنی بزرگ است انجام می شود.

۲-۸-۳-پرورشگاه:

مؤسسه ای رفاهی – تربیتی است که کودکان و نوجوانان بی سرپرست را از بدو تولد تا سن قانونی نگهداری و سرپرستی می کنند.

 

 

۲-۸-۴-مهدکودک:

مؤسسه ای برای نگهداری، پرورش جسمانی، عقلانی، روانی و اجتماعی کودکان سالم از نوزادی تا سن ورود به کودکستان است. در مهد کودک، مربی کودک، مشاور روانی، مشاور اجتماعی یا مددکار اجتماعی و کارشناس تغذیه و مشاور بهداشتی و پزشکی با یکدیگر همکاری دارند.

۲-۸-۵-کانون اصلاح و تربیت:

کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که نگهداری، تهذیب و تربیت اطفالی را که حسب مقررات قانون توسط دادگاه کودکان بزهکار به آن سپرده می شود به عهده می گیرد. این کانون دارای سه قسمت است: قسمت نگهداری موقت، قسمت اصلاح و تربیت و زندان.

کودکانی که هنوز از طرف دادگاه در مورد ایشان تصمیمی اتخاذ نشده است در قسمت نگهداری موقت مراقبت می شوند.

در قسمت های اصلاح و تربیت فرزندان، اطفالی که محکوم شده باشند طبق رأی دادگاه نگهداری می شوند.

۲-۸-۶-خانه شبانه روزی، شبه خانواده:

نهادی اقامتی، زیستی و اجتماعی است که تحت سرپرستی و مراقبت اشخاصی مانند یک زن و شوهر یا مربیان زن و مرد که به صورت یک خانواده زندگی می کنند، امکان زندگی و پرورش و آموزش تعدادی کودک و نوجوان بی سرپرست را فراهم می کند. فلسفه ی تأسیس خانه شبانه روزی، ایجاد یک محیط نسبتاً طبیعی خانوادگی و برقرار کردن ارتباط های صمیمانه و عاطفی بین کودکان و سرپرستان (شبه پدر و مادر) است.

۲-۸-۷-شیرخوارگاه:

شیرخوارگاه واحدی است که از کودکان بی سرپرست در سنین نوزادی تا پایان ۲ سالگی نگهداری و مراقبت می کند.

۲-۸-۸-خانه نوباوگان:

خانه نوباوگان، واحدی است که سرپرستی از کودکان بی سرپرست پذیرش شده در سنین ۳ تا ۶ سالگی را بر عهده دارد.

۲-۸-۹-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی:

یکی از واحدهای فعالیت مجتمع های حمایتی است که از فرزندان ۶ الی ۱۲ ساله به تفکیک سن و جنس نگهداری و مراقبت می کند.

۲-۸-۱۰-شبانه روزی مستقل:

واحد مستقلی است که از فرزندان ۱۲ تا ۱۸ ساله تمام به تفکیک سن و جنس نگهداری و مراقبت می کند.

۲-۹-روندها وگرایش ها :

با تشکیل سازمان بهزیستی  کشور در سال ۱۳۵۹،به لحاظ تاکید نظام بر حفظ بافت خانواده و حراست و حمایت از کیان ان، دولت با انواع سرمایه گذاری ها کوشید که فرزندان شبانه روزی ها با پرداخت مقرری به خانواده های آنان بسپارد، به طوری که جمعیت فرزندان نگهداری شده در شبانه روزی ها و شیر خوارگاه های سراسر کشور در سال ۱۳۶۴ به حدود یک هزار نفر رسید فعالیت های سازمان  بهزیستی پس از تأسیس درسه شاخه امور توانبخشی، امور حمایتی و امور عمومی متمرکز شد. فرزندانی که به نوعی از حمایت و سرپرستی خانواده محروم بوده و دارای عارضه اجتماعی بی سر پرستی بودند  چون سایر افراد دارای آسیب های اجتماعی، تحت سرپرستی بهزیستی قرار گرفتند.

سازمان بهزیستی برای حمایت از خانواده های بی سرپرست به ایجاد مجتمع های خدمات حمایتی اقدام کرده است  که تحت نظر معاونت حمایتی سازمان فعالیت می کنند.  ایجاد مجتمع های خدمات حمایتی، در جهت پیشگیری از ورود فرزندان خانواده های  نیازمند و بی سرپرست به پرورشگاه است.  مجتمع خدمات رفاهی سازمان چند خدمت رفاهی نظیر حمایت از خانواده های بی سرپرست، ایجاد و اداره ی مهد کودک، حرفه آموزی به افراد خانواده های بی سرپرست، تنظیم و اجرای برنامه برای جوانان، خدمات تولیدی، اجتماعی، مددکاری و ایجاد و اداره شبانه روزی برای نگهداری کودکان یتیم را انجام می دهد. سیاست اصلی سازمان بهزیستی در خصوص کودکان بی سرپرست، سپردن آنان به خانواده ها و یا بستگان و حمایت آنها از این طریق است با وجود این در مورد کودکان فاقد خانواده، فاقد سرپرست خویشاوندان نزدیک و خانواده های داوطلب، سازمان با ایجاد شبانه روزی در مشکل  شیرخوارگاه، شبانه روزی  مجتمع خدمات حمایتی، شبانه روزی مستقل و شبه خانواده به نگهداری، حمایت، تربیت و رسیدگی به وضعیت زندگی این افراد پرداخته است.

سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمانی حمایتی در تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به سرپرستی فرزندان بی سرپرست در کشور فعالیت و نظارت کامل دارد. در حال نگهداری، سرپرستی و مراقبت از کودکان و فرزندان فاقد سرپرست تحت شش الگوی سر پرستی به شرح زیر صورت می گیرد.

انتقال به خانواده خودی، بستگان نسبی و سببی داوطلب و فرزندخواندگی.

شبه خانواده یا کودک پناه.

شیرخوارگاه و خانه نوباوگان.

خانه کودکان و نوجوانان.

خانه فرزندان.

خانه موقت کودکان و نوجوانان.

روش های چون فرزندخواندگی  استفاده از افراد و خانواده های داوطلب و واجد شرایطی که برای پذیرش و نگهداری یک یا حداکثر دو نفر از فرزندان سازمان اعلام آمادگی می کنند، در اولویت اول قرار دارد فرزندان تحت سرپرستی آنان به مراتب، آینده و آتیه بهتری در قیاس با فرزندان شبانه روزی ها یا خانه فرزندان خواهند داشت. برای اثبات این نظر حداقل برای کارشناسان و افراد ذیصلاح نیاز به استدلال و تحقیق نیست.

شبه خانواده و خانه فرزندان برای اولین بار پس از وقوع انقلاب اسلامی به عنوان یک روش نگهداری از کودکان بی سر پرست و بدسرپرست در جامعه ما مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. با وجود این شیوه ای طولانی در جهان دارد مثلاً قدمت آن در امریکا بیش از ۷۰ سال است.  به طور خلاصه روند تغییرات پس از انقلاب را می توان به شرح زیر مطرح کرد:

کاهش تعداد فرزندان در واحد ها و گرایش به سمت خانواده از نظر تعداد و گشودن باب عاطفی با بستگان.

ترخیص الزامی پسران از سنین سربازی و ترغیب دختران به استقلال از راه ازدواج و اشتغال.

افزایش حمایت های جانبی از فرزندان جهت زندگی در خارج از محیط

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

 

 

http://www.payanname.net/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7/