سامانه پژوهشی – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۲۳

تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی
برای متقاضیانی که با مدیریت خوب به پیشرفت‌هایی در جهت سرآمدی سازمانی نائل شده‌اند، به‌شرط کسب امتیازی بالاتر از حدنصاب مربوطه تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی اعطاء می‌گردد. برای سال ۸۴ حدنصاب تعیین‌شده برای این سطح، کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز است.
گواهی اهتمام به سرآمدی
برای متقاضیانی که با برگزاری دوره‌های آموزشی و انجام خودارزیابی، تعهد و پایبندی خود را برای حرکت به‌سوی سرآمدی نشان داده‌اند، گواهی اهتمام به سرآمدی صادر می‌شود.
معرفی سطوح مختلف اهداء جایزه سرآمدی شرکت‌های برتر مسلمان
کلیه سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ثبت‌شده در کشورهای عضو اتاق اسلامی می‌توانند در ارزیابی برای دریافت جایزه سرآمدی شرکت‌های برتر مسلمان[۵۲] شرکت کنند. معیارهای اصلی جایزه MECCA بر اساس ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین سرآمدی که عبارت‌اند از؛ هدایت، خط‌مشی و استراتژی، منابع انسانی، شراکت‌ها و منابع، بازخورد مشتریان، جامعه و نتایج کلیدی عملکرد تعیین می‌شود. در جایزه سرآمدی MECCA در سه سطح تندیس زرین، سیمین و بلورین اهدا می‌شود و در کنار آن تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی و گواهی اهتمام به سرآمدی نیز صادر می‌شود (“تارنمای رسمی سازمان خصوصی سازی,”).
برای دریافت تندیس زرین و سیمین از میان نامزدهای هر طبقه، نامزدی که بالاترین امتیاز طبقه را کسب کرده باشد، به‌عنوان الگوی مرجع در سطح کشورهای اسلامی انتخاب‌شده و برنده تندیس می‌شود. همچنین به فعال‌ترین شرکتی که مدل سرآمدی سازمانی را به‌طور کامل به کار گرفته و طی دوره معینی بهبود مستمری را در واحد خود نشان داده باشد تندیس برنز تعلق می‌گیرد.
برای موفق‌ترین شرکتی که با مدیریت مناسب به پیشرفت‌هایی در جهت سرآمدی سازمانی نائل شده باشند، تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی و شرکت‌هایی که با برگزاری دوره‌های آموزشی و انجام خودارزیابی، تعهد و پایبندی خود را برای حرکت به‌سوی سرآمدی نشان داده‌اند، گواهی اهتمام به سرآمدی صادر می‌شود؛ و برای حضور سایر متقاضیان در فرآیند اعطای جایزه و ایجاد فضای رقابتی، برندگان تندیس زرین به مدت سه سال بعد از دریافت جایزه، از شرکت مجدد در فرآیند جایزه خودداری خواهند کرد.
جدول ‏۲‑۵ سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

 ردیف ارزش محوری مرحله آغازین میانه راه سطح بلوغ و کمال
۱ نتیجه گرایی تمامی ذینفعان مرتبط  شناسایی شده‌اند نیازهای ذینفعان به‌روشنی ساخت‌یافته ارزیابی‌شده‌اند. مکانیسم شفافی برای ایجاد توازن میان انتظارات ذینفعان  وجود دارد.
۲ مشتری مداری رضایت‌مندی مشتری ارزیابی‌شده است. اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدت به نیازها و انتظارات مشتری مرتبط شده‌اند. میزان وفاداری مشتری، تحقیق می‌شود.  پیش‌ران‌ها کسب‌وکار سازمان برای رضایت‌مندی مشتری و ارضای نیازهایش و موارد مرتبط با وفاداری مشتری درک و اندازه‌گیری شده و بر مبنای آن عمل می‌شود
۳ رهبری و ثبات در مقاصد چشم‌انداز  و مأموریت تعریف‌شده‌اند خط‌مشی، کارکنان و فرآیند هم‌راستا بوده و یک مدل برای رهبری وجود دارد در تمامی سطوح سازمانی ارزش‌های مشترک و الگو اخلاقی وجود دارد.