پایان نامه ارشد: بررسی نقش صمیمیت میان زوجین

یکی دیگر از جلوه های ابراز علاقه مندی در بین زن و شوهر توجه به علایق و سلایق آنان در امور مختلف به ویژه کیفیت پوشش و آرایش آنان نسبت به یکدیگر است .

اینکه هر کدام از زن و مرد بدانند طرف مقابلشان به چه چیزهایی تمایل مثبت دارد و از چه چیزهایی احساس منفی و بدی دارد ، در ایجاد و تحکیم علاقه ی فیمابین بسیار مؤثر است.

در این خصوص در نقلی آمده است: خدمت ابوجعفر باقر(ع) رسیدم، یک ردای زرد صورتی بر دوش آن سرور بود، من به لباس آن سرور خیره شدم و آن حضرت گفت: من به تازگی با یک خانم قریشی نسب ازدواج کرده ام. (ایشان طبعاً این پوشش را به خاطر جلب رضایت همسرشان انتخاب کرده اند)

و نیز آمده است: … من خدمت ابوجعفر باقر(ع) رسیدم، ابوجعفر یک قواره شمد سرخ رنگ بر تن خود حمایل کرده بود، من با دیدن آن جامه تبسم کردم. ابوجعفر گفت : فهمیدم که چرا تبسم کردی، از جامه من به شگفت آمده ای، این خانم جدیدم که از قبیله بنی ثقیف است و خیلی دوستش دارم ، اصرار کرده تا این لباس را پوشیده ام.  و ابوجعفر در ادامه گفت: من در این جامه نماز نمی خوانم، شما نیز در جامه های الوان نماز نخوانید. (کلینی،1368).

و در نقلی دیگر از امام باقر(ع) آمده است: گروهی نزد حسین بن علی(ع) رفتند و گفتند: ای پسر رسول خدا در منزل تو چیزهایی می بینیم که پسندیده نیست … و در منزل وی اثاثیه چیده و فرش بود. ایشان فرمودند: ما، زمانی که ازدواج می کنیم مهریه همسران خود را به آنان عطا می کنیم و آنان با آن، هرچه مایل باشند خریداری می کنند و آن چیزها متعلق به ما نیست.[1] (تمیمی مغربی، 1385) و از ابوخالدکنکرکاملی چنین روایت است: یحیی بن ام طویل که خداوند درجه اش را بالا برد مرا دید و چون پسر دایه حضرت زین العابدین(ع) بود، دست مرا گرفت و من به همراه او نزد حضرت رفتم. حضرت را دیدم که در اتاقی نشسته بود که فرش زردرنگ و دیوارهایش سفید بود، در حالیکه لباس رنگین به تن داشت، مدت کوتاهی نزد وی نشستم،. هنگام برخاستن ، امام فرمود: فردا انشاءالله نزد من بیا. پس از خروج از منزل به یحیی گفتم : مرا نزد مردی بردی که لباس رنگین پوشیده بود.

تصمیم داشتم دیگر نزد او باز نگردم. سپس اندیشیدم که دیدار مجدد وی ضرری ندارد. فردای آنروز ، نزد او رفتم. در خانه باز بود و جز من کسی آنجا نبود خواستم باز گردم. در این هنگام صدایی از داخل خانه مرا خواند، گمان بردم منظورش کسی جز من است، که مرا با نامم خواند که؛ ای کنکر وارد شو و فقط مادرم مرا به این نام می خواند و کسی از این موضوع آگاه نبود- پس وارد شدم و حضرت را در اتاقی گلین دیدم که بر حصیری نشسته بود و لباسی از کرباس به تن داشت و یحیی نیز نزد او بود. به من فرمود: ای ابوخالد، من تازه ازدواج کرده ام و آن چیزهایی که دیروز دیدی ، نظر همسرم بود و من نمی خواهم با نظر همسرم مخالفت ورزم.[2]

به نظر پژوهنده با توجه به کلام و رفتار امام(ع) آنچه تذکرش لازم است این نکته است که از موارد مذکور بر می آید ، موضوع سلیقه و علاقه همسر مربوط به رنگ و شکل پوشش بوده و محور چنین حساسیتی تحکیم بنیان خانواده و تقویت روابط همسری است و اگر این موضوع و حوزه علایق و سلایق به مسائل خلاف عقل و شرع کشیده شود بدون تردید هیچ گونه نرمش و همراهی رخ نخواهد داد. هم چنان که امام باقر (ع)در مورد استفاده از شمه سرخ رنگ فرمودند در نماز به دلیل الوان بودنش  از آن استفاده نمی کنند و در ادامه همین روایت آمده است که همان خانمی را که به خاطر او چنین لباسی را می پوشند به دلیل اعوجاج اعتقادی و مشکل ایمانی اش ، طلاق می دهند[3].

 

2-5- توجه به اقتضائات جنسیتی

مسئله تفاوت های جنسیتی یکی از پایه های اساسی در مدیریت صحیح ابراز علاقه در بین زوجین است .از جمله مهارت هایی که در این زمینه می تواند تأثیر به سزایی را در  ابراز علاقه زوجین نسبت به یکدیگر به همراه داشته باشد عبارت است از:

 

2-5-1-  نقش متناسب با جنسیت در عین یگانگی وظیفه

زن و مرد دو انسان‏اند و در انسانیت متساوى هستند. با این وجود در متن خلقت و فطرت، مدار زن و مدار مرد تفاوتهایى دارند تا این دو مکمّل یکدیگر باشند. اگر زنها در خلقت جسمى و روحى عیناً مانند مردها بودند، نقص بود و اگر مردها عیناً مانند زنها بودند نیز نقص بود.

زوجیت و دو جنسی[4] در طبیعت بشر، برای هدف بزرگ سکون و آرامش است، تا در کنار جنس مخالف در درون خانواده آرامش پیدا شود.

برای مرد آمدن به داخل خانه ، یافتن محیط امن خانه، زن مهربان و دوستدار و امین در کنار او، وسیله ی آرامش است. و برای زن هم، داشتن مرد و تکیه گاهی که به او عشق بورزد و برای او مانند حصن مستحکمی باشد، مایه ی آرامش و سعادت است. (خامنه ای،1381)

به هر حال، تفاوتهاى زن و مرد «تناسب» است نه نقص و کمال. تا تناسب بیشترى میان آنان، که قطعاً براى زندگى مشترک ساخته شده‏اند، به وجود آورد.

آگاهی از این تفاوت ها مسئله مهمی است که زمینه مهارت  چگونگی ابراز علاقه در ارتباطات زناشوئی را فراهم می کند . در این راستا ، در داخل خانواده، کار و روحیات مرد را نباید از زن توقع کرد، روحیات زن را هم نباید کسی از مرد توقع کند. مصلحت بشر و نظام اجتماعی زن و مرد در این است که روحیات و خصوصیات مرد و زن در تعاملشان در داخل خانواده دقیقاً رعایت بشود؛ تا هر دو خوشبخت باشند .

کسی حق ظلم کردن ، زور گفتن و استخدام کردن را ندارد. بعضی از مردان خیال می کنند که زن وظیفه دارد همه کارهای مربوط به آنها را انجام دهد. البته در محیط خانواده ، زن و مردی که به هم علاقه دارند، با کمال میل ، خدمات یکدیگر را انجام می دهند؛ اما انجام دادن از روی میل، غیر از این است ، که کسی احساس کند، یا این طور عمل کند که گویا وظیفه ی زن است که باید خدمت مرد را به آن شکل انجام بدهد. چنین چیزی در اسلام وجود ندارد. .(خامنه ای،1381).  اساسی ترین کار زن، کاری است که با خلقت زنانه ی او[5]، با احساسات به ودیعت نهاده ی الهی در وجود او، هماهنگ باشد. ورسیدن و پاسخ گفتن به آن محبتی که خدای متعال در همه ی وجود زن نهاده است، مهم است. چنانچه انس بن مالک می گوید: پیامبر (ص)به ساربانانی که با شتاب همسران پیامبر را حرکت می دادند فرمود:”در حرکت دادن این شیشه های شکننده احتیاط را مراعات کن” که این سخن حکایت از توجه پیامبر به لطافت و ظرافت روحی و جسمی زنان دارد. (طیبی،1385. از سویی زن باید عمیقاً توجه کند که جلوه های طبیعی زنانه، در محیط خانواده و نه در خیابان و … ، به او در اعماق دل و جان شوهر عظمت و وقار می بخشد و تحت اجازه شوهر بودن ، نه تنها چیزی از شخصیت او نمی کاهد، بلکه به شخصیت او اعتلا و بزرگی می دهد. (بهشتی،1377).

در نتیجه زنی که شیوه های زن بودن را هوشیارانه و به طور طبیعی و نه تصنعی به کار می گیرد در زندگی موفق است و نه تنها خودش کامیاب است ، بلکه شوهر را نیز کامیاب می کند و نشاط را در کانون خانواده مستقر می سازد.دراینجاست که مرد نیز موجودیت واقعی خود را تحقق یافته می بیند و خود را مغبون نمی بیند،که در صدد جبران برآید و خلأیی در زندگی خود احساس نمی کند، که بخواهد از راه تبدیل به احسن! یا تکمیل! آن خلأ را پر کند. (بهشتی،1377) .

با توجه به اینکه مرد الهام گیر از زن است و اگر زنها نقش موافق و احساسات موافق داشته باشند نیروى مردها را هم چند برابر مى‏کنند و بیش از مقدارى که مرد در ساختن زن مى‏تواند تأثیر داشته باشد زن در ساختن مرد تأثیر دارد، می توان بدین نتیجه رسید که در واقع ، خانواده را زن به وجود می آورد و اداره می کند؛ و عنصر اصلی تشکیل خانواده، زن است، نه مرد. و اگر زن خانواده عاقل و با تدبیر باشد، خانواده را حفظ می کند (خامنه ای،1381).

 

2-5-2- بستر گرم زناشویی

توجه و تامین نیازهای جنسی زن و شوهر یکی از مهارت های مهم در ابراز علاقه و افزایش محبت در روابط زناشویی است. در این خصوص ، در محیط خانواده ، زن هنگامی موجودیت واقعی خود را با تمام وجود آشکار می کند ، که در برابر شوهر ، رام (دارای روحیه همدلی) باشد و همه امکانات و شرایط را برای جلب و جذب شوهر و کشانیدن او به سوی خود فراهم سازد و کمبودی در امور جنسی و خلأیی در امور عاطفی برای او باقی نگذارد (بهشتی،1377) این مسئله ضمن اهمیت به سزایی که دارا است ، یکی از حقوقی است که در نگاه دین، زن در قبال شوهر عهده دار است[6] (شیخ صدوق ، 1413) .

[1] . دخل قوم على الحسین بن علی ع فرأوا فی منزله بساطا و نمارق و غیر ذلک من الفروش فقالوا یا ابن رسول الله نرى فی منزلک أشیاء لم تکن فی منزل رسول الله ص قال إنا نتزوج النساء فنعطیهن مهورهن فیشترین بها ما شئن لیس لنا فیه شی‏ء

[2] .  عن أبی خالد الکابلی أنه قال کنت أقول بمحمد بن الحنفیه فلقینی یحیى ابن أم الطویل فدعانی إلى علی بن الحسین فامتنعت علیه فقال لی ما ضرک لو قضیت حقی بأن تلقاه لقیه واحده فصرت معه إلیه فوجدته ع جالسا فی بیت مفروش بالمعصفر قد لبس الحیطان بذلک و علیه ثیاب مصبغه فلم أطل عنده فلما نهضت قال لی صر إلینا فی غد إن شاء الله فقلت لیحیى أدخلتنی إلى رجل یلبس المصبغات و عزمت أن لا أرجع إلیه ثم فکرت أن رجوعی غیر ضائر فصرت إلیه فی الوقت فوجدت الباب مفتوحا و لم أر أحدا فهممت بالرجوع فنادانی من داخل الدار ادخل ثلاثه أصوات فظننت أنه یرید غیری فصاح یا کنکر ادخل و هذا الاسم کانت أمی سمتنی به و لم یسمعه منها أحد غیری فدخلت إلیه فوجدته جالسا فی بیت مطین على حصیر بردی و علیه قمیص کرابیس فقال یا أبا خالد إنی قریب عهد بعرس و إن الذی رأیت بالأمس من آله المرأه و لم أحب خلافها فما برحت ذلک الیوم من عنده حتى أرانی الأعاجیب فقلت بإمامته و هدانی الله تعالى على یدیه

[3] .رجوع شود به: کلینی،1368،ج6: 5-4

[4] .اشاره به آ یه:وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون(روم/21)

[5] . فَإِنَّ الْمَرْأَهَ رَیْحَانَهٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَهٍ ) الکافی ج : 5 ص : 510)

 

[6]. جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَهِ فَقَال لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا

دانلود از لینک زیر :

مطالب مرتبط