پایان نامه – بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی

در آخرای دهۀ 1950­یک گروه خیلی فعال و خلاق از روانشناسان اجتماعی در دانشگاه ییل تحت سرپرستی هاولند[1] گرد اومدن. اینان با همکاری همدیگه الگویی واسه تغییر نگاه عرضه کردن که اصول یادگیری رو واسه تغییر نگاه مورد تأیید و تأکید قرار داده بود. نگرشها یک جنبه­ی مهم از زندگی عاطفی و احساسی ما رو تشکیل می­دهند. ما نسبت به وسایل، افراد و اندیشه­ها نظرات خاصی داریم که به دلیل آگاهی ما از اونا، احساس ما نسبت به اونا، و تمایل ما به انجام عملی در مورد آنهاست. نگاه­های ما و نحوه­ی رابطه اونا با رفتار خودمون موضوع جالب توجهی واسه مطالعه و بررسیه، اما چگونگی تغییر یافتن یا تغییر دادن نگاه­های بوجود اومده شاید از اینم جالبتر باشه، چون که با این تغییر در نگاه احتمال تغییر در رفتار ما می­رود. به باور اونا، اصولی که واسه کسب مهارت­های بدنی و کلامی به کار می­روند می­توانند واسه درک چگونگی شکل­گیری و تغییر نگاه­ها هم به کار روند. به گفته اونا در یادگیری نگاه­های تازه سه متغیر مهم هست، توجه، درک و پذیرش.  اولین عامل یعنی توجه به این واقعیت اشاره داره که همه پیام­های باعث مورد توجه قرارنمی گیرن. عامل دوم یعنی درک به این نکته اشاره می­کنه که ممکنه بعضی پیام­ها خیلی پیچیده یا خیلی مبهم باشن طوری که گیرندگان مورد نظر از اون سر در نیاورند. و بالآخره در مرحله سوم، پیش از اونکه تغییر نگرشی ایجاد شه، ما باید تصمیم بگیریم که پیام رو می­پذیریم یا نه. یکی از امتیازات اصلی این نظریه مشخص کردن عامل هاییه که ممکنه پذیرش یک پیام قانع کننده رو تحت اثر بذارن (کریمی، 1386: 264).

 

تانزی

تانزی[2] در مورد نقش کارمندان دولت می گوید، مسئولان دولتی هیچوقت مایل نیستن که منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی روی تصمیمات اداری اونا اثر بزاره، اما در دنیای واقعی، هم کارمندان و هم مسئولان، در انجام تصمیمات حرفه ای خود تحت اثر روابط شخصی و خانوادگی قرار می گیرند که میزان اثر این عوامل بر تصمیمات اداری، به خصوصیات فرهنگی و وسایلی واسه رسیدن به این خصوصیات مثل امکانات و سطح تحصیلات افراد هر جامعه وابسته. تانزی عقیده داره، مسئول دولتی یا کارمند، زمانی انجام دهنده فساد اداری شده که در انجام تصمیمات اداری، تحت اثر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشه. یعنی دیگر، فساد از نظر او، نقض اصل رفتار بر حق، بی طرفانه و بر اساس ضابطهه که طبق اون، مناسبات شخصی یا خانوادگی نباید در تصمیمات اقتصادی و اداری سازمان های غیر دولتی یا مقام های دولتی، نقشی اجرا کنه. به باور تانزی، فساد در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده می روید، شرایطی که به بعضی افراد اجازه می ده تا مشکلات رو دور بزنن یا سسعی کنن تا با پیدا کردن مسیردادن رشوه به بعضی از کسانیکه در رأس دستگاههای دولتی هستن، امتیازهایی بدست آورند (کیان منش، 1386: 13).

مرتن

مرتن[3] در نظریه آنومی مدعی شد آنومی می تونه وضعیت عادی امور واسه افراد در بخش های خاصی از جامعه باشه، یعنی در زمانی که اهداف فرهنگی مثل موفقیت پولی مورد تأکید زیاد باشن اما  راههای قانونی واسه دست یابی به اون اهداف مثل امکانات، تحصیلات و دوستان متنفذ بسته باشه. یعنی از نظر مرتن انحراف به دنبال فرق بین انگیزه های اصلی ارزشها و نیازای به دلیل فرهنگ و امکانات تحقق این انگیزه ها به وجود میاد. ، وقتی کارمند در یک سازمان امکان دست یابی به اهداف خود رو نداره به بیراهه می رود و سعی می کنه از راههای غیر قانونی به آرزوهای خود برسه. مرتن عقیده داره وقتی بین اهداف فرهنگی مثل موفقیت و ثروت و وسایل امکانات واسه رسیدن به این اهداف مثل تحصیلات تناسبی وجود نداشته باشه، در اون صورت افرادی که در یک ساختار اجتماعی تحت فشار قرار گرفته ان، شایدً بیشتر از بقیه رفتار انحرافی دارن. این جور اسباب انجام فساد در  سازمانهایی که این افراد در اون مشغول به کارن، فراهم می شه. اون به جمع آوری اسناد و مدارک درباره استیلای اهداف فرهنگی غالب می پردازد و اونا رو مورد نقد قرار می ده. نظر مرتن چارچوب کاملی واسه این مقوله که در توضیح پدیده های اجتماعی باید از ساخت اجتماعی شروع کرد، چون ساخت های اجتماعی فشاری رو بر افراد جامعه وارد میسازن که به جای رفتار بر اساس همرنگی، به رفتاری به دلیل ناهمرنگی اقدام می ورزند. مرتون دلیل می کنه که افراد در سازمان و به دنبال اون  سازمانها در نظام اجتماعی تحت فشار ساخت اجتماعی قرار دارن. اون عقیده داره رفتار گروههای انحرافی حاصل روشهای عادی خاص فرهنگی و نبود دسترسی گروهها به راههای نهادی شده واسه رسیدن به هدف هاس (حقیقتان و همکاران، 1391: 130).

[1] -Hovaland, Carol

[2] . Tanzi, Vito.

 

[3]. Merton, Robert, k.

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

واسه دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگاه به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مربوط به اون (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ 1394

پایان نامه ارشد : بررسی نگاه به فساد اداری

مطالب مرتبط