تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی

پیش از تولید یک کالا، تولید کننده باید یک سطح کیفی برای آن انتخاب کند. یک سطح کیفی، از جایگاه کالا در بازار هدف دفاع می کند. کیفیت، یکی از ابزارهای اصلی جایگاه یابی در بازار محسوب می شود. کیفیت کالا توانایی و قابلیت کالا در انجام وظایف محوله را نشان می دهد. کیفیت ویژگی هایی نظیر دوام، قابلیت اعتماد، دقت، سهولت استفاده، تعمیر  پذیری آسان و سایر صفات ارزشمند کالا را در بر می گیرد. اندازه گیری بعضی از این صفات، عملا امکان پذیر است. از نظر بازاریابی ، کیفیت بر مبنای برداشت های ذهنی خریداران اندازه گیری می شود اندازه گیری بعضی از این صفات ، عملا امکانپذیر است. از نظر بازاریابی ، کیفیت بر مبنای برداشتهای ذهنی خریداران ، اندازه گیری می شود.

* دوام، معیار عملیاتی مورد انتظار از کالا تحت شرایط طبیعی و سخت است.
* کیفیت عملکرد، به سطحی اطلاق می شود که در آن مشخصات اولیه کالا، ایفای نقش می کند.
* کیفیت انطباق، درجه ای است که بر حسب آن تمام واحدهای تولید شده، مشابه هم بوده و هدف مورد نظر را تامین میکنند.

* اعتماد پذیری، معیاری از احتمال است که بیان می کند کالا در طی یک دوره زمانی از کار نمی افتد و خراب نمی شود.

* تعمیر پذیری، بیانگر سهولت تعمیر کالایی است که درست کار نمی کند یا خراب است(کاتلر، ۱۳۸8، صص۳۲۲-۳۲۰).

کیفیت به موفقیت و سود کمک می کند، از خود گذشتگی و ایثار نیست، بلکه نوعی توجه و دقت محض به منافع دراز مدت می باشد(هارت، 1382، ص 350).

از نظر بعضی شرکت ها، ارتقا و بهبود کیفیت، به معنای استفاده از کنترل کیفی  بهتر برای کاهش معایبی است که ناراحتی مصرف کنندگان را به دنبال دارد. اما مدیریت کیفیت استراتژیک، مفهومی بیش از این دارد. مدیریت کیفیت استراتژیک به معنای پیشی گرفتن از رقبا است، از طریق عرضه کالاهایی که پاسخگوی نیازها و برتری جویی های مصرف کنندگان برای کیفیت بهتر باشند. بنابر اظهار نظر یک تحلیل گر ” کیفیت، حل یک مشکل نیست، بلکه یک فرصت رقابتی است”.

شرکت ها نباید فعالیت خود را محدود به ایجاد کیفیت مطلوب در کالاهای تولیدی کنند، بلکه این کیفیت به خوبی نیز باید عرضه شود. ظاهر کالا و احساسی که از آن دست می دهدباید سطح کیفیت آن را برساند. کیفیت از طریق سایر ارکان ترکیب عناصر بازاریابی نیز عرضه می شود. قیمت بالای یک کالا می تواند نشان دهنده کیفیت بالای آن کالا باشد. نام تجاری نیز می تواند تداعی کننده کیفیت بالای یک کالا باشد. آکر در مدل ارزش گذاری نام تجاری ، ارزیابی مصرف کنندگان از کیفیت نام تجاری را براساس انتظاراتی که دارند به عنوان یکی از متغیرهای اصلی معرفی کرده است( میلر و مور،1385، ص262).

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی

مقاله :

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)

نگرش سنتی کیفیت

مطالب مرتبط