پایان نامه ارشد – تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان

پاکیزه سازی[1]

پس از اینکه وسایل غیرضروری پاکسازی و وسایل ضروری به شکل مناسبی شناسه گذاری و منظم شدند می بایست با پیاده سازی این اصل محیط کار پاکیزه و چشم نواز شود.

در بسیاری از شرکتها پنج دقیقه اول شروع کار و در برخی از شرکت ها زمانی در پایان کار برای این منظور اختصاص یافته است و هر فرد وظیفه دارد در مدت پنج دقیقه میز و محیط کار خود را تمیز و مرتب کند. در بعضی از شرکت ها این کار توسط کارگران بخش خدمات انجام می شود که البته حالت مطلوب این است که کارگران خدماتی فقط مناطق عمومی را نظافت کنند و محیط کار و دستگاه های مربوط به هر نفر توسط خودش نظافت شود (منصوری، 1393).

در دیدگاه «پنج اس» پاکیزه سازی عبارت است از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگی ها و مواد خارجی. به عبارت دیگر پاکیزه سازی نوعی بازرسی است. بازبینی و پاکیزگی محیط کار برای حذف آلودگی مورد تأکید در این بخش از نظام «پنج اس» قرار دارد. برخی از لوازم، تجهیزات و مکان ها لزوماً باید بسیار پاکیزه و عاری از هر نوع آلودگی نگهداری شوند. بنابراین لازم است که آنها را دقیقاً شناسایی نموده و بر این باور بود که پاکیزه سازی تنها تمیز کردن محل کار و لوازم موجود در آن نیست بلکه پاکیزه سازی امکان انجام بازرسی و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد. به عبارت دیگر پیشگیری از کثیفی و پاکیزه نگه داشتن مداوم محیط، اموال و افراد و حذف و یا کنترل آلودگی و یادآوری این نکته که محل کار خود را همانند خانه خود بدانیم. نمونه هایی از اجرای این “اس” را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

  • تعریف مسئولیت های تمامی افراد برای پاکیزگی محل کار (حفظ نظافت و پاکیزگی محیط کار هر یک از پرسنل، پاکیزگی و نظافت البسه پرسنل)؛
  • انجام بازبینی و پاکیزه سازی مستمر توسط مجری ارائه خدمات؛
  • شناسایی  و رفع خرابی هایی که در اثر نشتی ها  فرسایش ها، ترک ها و  غیره بوجود آمده است؛
  • شناسایی منابع آلودگی و سعی در حذف و یا کنترل آن؛
  • تمیز کردن محل کار (شستشوی مرتب با مواد ضدعفونی کننده، نظافت در انبار، جمع آوری لوازم مستعمل، تمیز کردن هر چیز بلافاصله بعداز کثیف شدن)؛
  • حذف آلودگی های گرد و غبار (استفاده از تهویه مطلوب در انبار و سالن ها، استفاده از فیلترهای صافی هوا، استفاده از کاورها، قرار دادن اقلام و اشیا در محفظه های دربسته)؛
  • پاکیزه کردن محل هایی که از چشم افراد به دور است (زیر میزها، گوشه های اتاق، زیر ملزومات اداری و تجهیزات فنی، پشت پرده پنجره ها، فایل ها، کشوها و…) (تیموری، 1386).

[1] Seiso

دانلود از لینک زیر :

مطالب مرتبط