دانلود پایان نامه تجارت الکترونیکی-خرید پایان نامه اماده

تجارت الکترونیکی عبارت است از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ که در آن نوآوری هایی مانند مبادله ی الکترونیکی داده ها، پست الکترونیک و سایر فناوری های مبتنی بر شبکه بکار برده می شود[1]. از دیدگاه [2]OECD تجارت الکترونیکی، خرید و فروش کالاها و خدمات ما بین شرکت ها، افراد، دولت ها و سایر بخش های عمومی و خصوصی به طوری که این خرید و فروش از طریق شبکه های رایانه ای هدایت شود[3]، تعریف می شود. همچنین تجارت الکترونیکی، فناوری پردازش و مجموعه ای از عملیات که در زمان مبادله های تجاری به صورت خودکار از طریق شبکه ها و با استفاده از فناوری اطلاعات صورت می پذیرد نیز تعریف شده است[4]. چافی[5] مفهوم تجارت الکترونیکی را از چهار دیدگاه تعریف نمود:

  • دیدگاه ارتباطی[1]: به معنی انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا انجام خدمات پرداخت از طریق وسایل الکترونیکی.
  • دیدگاه فرایند کسب وکار[2]: به معنی کاربرد فناوری برای خودکار کردن مبادلات و جریان های تجاری.
  • دیدگاه خدماتی[3]: به معنای همزمان کاهش هزینه ی ارائه ی خدمات، افزایش سرعت و کیفیت انتقال خدمات[4].
  • دیدگاه به هنگام[5]: به معنی خرید و فروش اطلاعات و محصولات به صورت به هنگام.

هر چند تعاریف ارائه شده توسط محققین از سه بعد مبادله/ فعالیت ها، کاربردها و شبکه های ارتباطی تفاوت دارد[6]، لیکن تمام تعاریف حداقل در دو مورد (1) عمل مبادله و خرید و فروش یک ارزش (کالا، خدمات و اطلاعات) و (2) استفاده از یک وسیله الکترونیکی (به طور خاص اینترنت) با یکدیگر اشتراک دارند[7]. از سوی دیگر تحقیقات مربوط به تجارت الکترونیکی، وجود یک اعتبار تجربی بین عوامل مؤثر بر روی خرید و رفتار خرید اینترنتی را توجیه می کند. ضمن آنکه سبک پردازش اطلاعات توسط مشتریان، الگوهای خرید، ترجیحات مشتریان و زمینه های مرتبط برای ایجاد جذابیت بیشتر، برای استفاده کنندگان از فروش های اینترنتی نیز موردتوجه قرارگرفته است. محققان بازاریابی معتقدند که در ورای هر عمل خرید، یک فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود. مراحلی که خریدار طی می کند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصولاتی را خریداری کند، فرایند تصمیم گیری خرید گفته می شود[8]. در این زمینه مدل های زیادی وجود دارد که رفتار خرید و شیوه های قابل درک توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد. هدف این مدل ها، نظم و ادغام اجزای گسترده دانش شناخته شده در مورد رفتار مصرف کننده می باشد. رفتار مصرف کننده به مطالعه کلیه فرایندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده ها توسط افراد، گروه ها و سازمان ها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تأثیرات این فرایندها بر مشتری می پردازد[9]. بنابر تعریف دیگری، کسب کالا و تمایل به سمت مصرف کالا، خدمت، زمان و ایده به وسیله واحدهای تصمیم گیری را رفتار مصرف کننده می گویند[10]. همچنین مطالعه فرایندهایی را که در آن افراد یا گروه ها از کالاها، خدمات یا ایده ها به منظور ایجاد رضایت و تامین نیازها و خواسته ها استفاده می کنند، رفتار مصرف کننده گویند[11]. با توجه به تعاریف ارائه شده می توان گفت این شیوه نگرش به رفتار مصرف کننده، وسیع تر از نگرش سنتی می باشد؛ چرا که در نگرش سنتی، رفتار مصرف کننده بیشتر بر خریدار و پیش زمینه های بلافصل و نتایج فرایند خرید کالا تاکید داشت درحالی که در نگرش جدید، گامی فراتر از این نهاده و به بررسی تأثیرات غیرمستقیم شناخت رفتار مصرف کننده بر فرایند مصرف و سایر پیامدها و نتایجی که بیش از خریدار و فروشنده را در بر می گیرند پرداخته می شود. با در نظر داشتن این مهم که رفتار مصرف کننده فرایندی پیچیده و چند بعدی می باشد، درک و پیش بینی رفتار مصرف کننده کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت این محیط در حال تغییر و دگرگونی است. کلیه تصمیمات و فرایندهای بازاریابی بر پایه درک رفتار مصرف کننده بنا شده و تصور اتخاذ تصمیمات کلیدی بازاریابی بدون درک و توجه به رفتار مصرف کننده غیر ممکن است. با این وجود اقدامات اساسی خوبی برای گسترش و ترویج تجارت الکترونیکی در ایران صورت گرفته است. تصویب سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، طرح تکفا و قانون تجارت الکترونیکی ازجمله آن ها محسوب می شود. کسب وکار الکترونیکی کتاب نیز چند سالی است که در کشور آغاز شده است و علاوه بر تبلیغات سایت های مجازی فروش کتاب، دولت نیز با ارائه کارت های الکترونیکی کتاب به دانشجویان، اساتید، خبرنگاران و… سعی در رونق بخشیدن به فروش اینترنتی کتاب داشته است.

مطالب مرتبط