تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۳۷

ای بر نظام اطلاع رسانی کشاورزی، معاونت ترویج و نظام بهره برداری.
علمی، محمد.(). مروری کوتاه بر بازار جهانی گل، نشریه سازمان توسعه تجارت ایران.
فرجی، اسماعیل؛ میردامادی، سیدمهدی. (۱۳۸۵). بررسی نقش ترویج در پذیرش بیمه محصول سیب توسط باغداران شهرستان دماوند. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی، دوره ۱۲، شماره ۳، صص ۵۰۰-۴۸۹٫
فیضی، طاهره.(). مبانی سازمان مدیریت. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
کافی، محمد؛ ایرانشاهی، ایرج؛ نجری، ندا.(۱۳۸۰). بازار جهانی صادرات گل وگیاه زینتی و مقایسه روند توسعه ی ایران و کلمبیا. مجموعه مقالات نخستین سمینار علمی –کاربردی گل وگیاه زینتی ایران، محلات.
کمالی، کامل؛ دادخواه، محمد رضا.(۱۳۸۰). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: انتشارات شهر آشوب، چاپ اول.
کیانی، شهرام؛ کافی، محمد.(۱۳۸۴). چالش‌های تولید گل شاخه بریده ی رز در شمال خوزستان . چهارمین کنگره ی علوم باغبانی ایران، آبان ماه ۱۳۸۴، دانشگاه فردوسی مشهد.
کیایی، سید محمد. (۱۳۸۶). زمینه ی صادرات ۱۰۰ میلیون دلار گل و گیاه داریم، روزنامه هم اندیشی.
محمدی، اسماعیل. (۱۳۸۷). مشتری مداری. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
مهدوی نیا، محمد. (۱۳۸۸). مدیریت بازاریابی صادرات. ترجمه محمد ابراهیم گوهریان. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
نادری، روح انگیز.(۱۳۸۷). باغبانی عمومی. تهران: دانشگاه پیام نور.
نمازی فرد، مجتبی.(۱۳۸۸). راهکارهایی برای بهبود شرایط تولید و صادرات گل و گیاه زینتی، روزنامه گمرک ایران، سال دوازدهم، شماره ۵۰۶، ص۹٫
نیکوئی، علیرضا؛ بخشوده، محمد.(۱۳۸۹). بررسی اثرات توسعه ی بازار حراج گل و گیاهان زینتی بر منافع عوامل بازاریابی در ایران: مطالعه ی موردی بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان. مجله اقتصاد کشاورزی، دوره ۴، شماره ۳، صص ۱۳۴-۱۰۳٫
نیکوئی، علیرضا؛ رفعتی، محسن؛ بخشوده، محمد.(۱۳۸۸). بررسی ساختار بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران: مطالعه ی موردی بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی(علوم و صنایع کشاورزی)، دوره ۲۳، شماره ۲، صص ۱۴۶-۱۳۴٫
یادآور، حسین؛ حجازی، یوسف؛ حسینی، سید محمود؛ صالح، ایرج. (۱۳۸۹). تعیین مولفه‌های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۴۱-۲، شماره ۴، صص۵۲۲-۵۱۳٫
ب) منابع لاتین:
Al-Rimawi, A. (2004). An Investigation Into the Perceived Farm Management and Marketing. Educational Needs of Farm Operators in Jordan. Journal of Agricultural Education, 45(3), 34-43.
Arfaee, M., Mirdamadi, S. M., Hosseini, F. S. J., Yazdani, S., Ebrahim Pour, M.(2012). Requirements and Obstacles in Marketing Extension of Rural Small Food Industries in Iran. Archives Des Sciences. Vol 65, No. 5762.From: http://www.Schoolarresarch library.com
Bardhan, P. (2004). The Impact of Globalization on the poor. Bread policy paper No. 003. From: http://www. cid . Harvard . edu / bread / papers / policy / poo3. pdf.
Dixie, G. (2005). Marketing Extension Guide5: Horticultural marketing. F.A.O. From:http://www.fao.org/ John M. O’Sullivan.(2005). “Steps of Market Research for Small Farmers”. Proceedings of the 21st Annual Conference San Antonio, TX.
Dhankar, G. H., Lallan, R., Bharadwaj, D. B. & Nafees, A. (2002). Extension Issues in Informal Marketing. Agricultural Marketing Journal. A National level Quarterly Journal on Agricultural Marketing.Vol 2. No.23.From: http://www.agmarknet.nic.in/Journal1.pdf.
Shepherd, A. W. (2000). Marketing Extension Guides2: Understanding and Using Market Information. F.A.O. From: http://www.fao.org/.
Shepherd, A. W. (2003). Marketing extension guides3: market research for Agriprocessors. F.A.O.From: http://www.fao.org/.
Ritter, E. M. & Welch, D.T. (1988). Reaching and teaching. Journal of Extension. 1988. Vol. 26. No.3.From: http://www.joe.org/joe/ 1988fall/ent.html.
Tely, R., Irani, T., Hurst, A. & Kistler, M. (2007). Local Marketing and Promotional Effects of Florida Extension Agents. Journal of Extension, 45(3). Article Number2Fea5. Vol 2. No.105. From: http://www.joe.org/joe/2007april/a5.php
Ogunleye, K.Y, Thomas K, Oyebade S. O.(2010). Marketing Extension Needs for Sustainable Extension Practices among Cassava Farmers in Surulere Local Government Area of Oyo State. Journal of Agricultural Extension Vol. 14.
Ozakan. B.and et.al,(2003). Production Structure and Cut Flower Industry in Turkey.http:/www.actahort .org.
Yu, C.S., & Tao,Y.H.(2008). Understanding Business Level Innovation Technology Adoption, Journal of Technovation. dio:10.1016/j .technivation.
پیوست‌ها
به نام خدا

تولید کننده محترم:
یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. با توجه به این امر شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی اهمیت ویژه ای خواهد داشت. در همین راستا تحقیقی با عنوان (( تعیین مولفه‌های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج)) در حال انجام می‌باشد که پرسشنامه حاضر به منظور جمع آوری اطلاعات در این زمینه می‌باشد. مساعدت و همکاری شما عزیزان در پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه، کمک شایانی در دستیابی به نتایج آتی این پژوهش خواهد داشت. لازم به ذکر است که پاسخهای شما به صورت امانت نزد محقق باقی خواهد ماند. پیشاپیش از صرف وقت و بذل توجه شما سپاسگزاریم.
استاد راهنما: دکتر سید جمال فرج اله حسینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
استاد مشاور: دکتر سید مهدی میردامادی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
نام دانشجو: الینا کلاهدوزان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی –ترویج وآموزش کشاورزی
الف) ویژگی‌های جمعیت شناختی:
الف) جنسیت: مرد c زن c
ب) سن: ………….. سال.
ج) سطح تحصیلات: ………………………. .
د) سابقه فعالیت در زمینه گلهای تزئی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

نی: ………………………. .
ه) کل مساحت مورد استفاده: ………………………متر مربع
ز) نوع گیاهانی که تولید می‌کنید: آپارتمانی c فضای باز c هر دو c
ب) سوال‌های اصلی:
۱) به نظر شما هر یک از مولفه‌های مدیریتی زیر تا چه اندازه بر ترویج بازاریابی گل و گیاه نقش دارند؟

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *