پایان نامه : دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی شهرستان ملایر

3-5-9-1 اتاق رئیس دانشگاه

این بخش در واقع مرکز برنامه ریزی،هماهنگی و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای موسسه می باشد. با توجه به این که تقریبا تمام مدیران موسسات اموزش عالی داری مدارک بالای تحصیلی می باشند و از انجایی که این فضا، فضایی رسمی و اداری ست، لازم است در طراحی ان علاوه بر در نظر گرفتن نیاز به فضا هایی مانند: بخش انتظار مراجعه کنندگان، اتاق منشی، اتاق جلسه، بایگانی اسناد مدیریتی و صورت جلسه ها، سرویس بهداشتی و… به فرم و نور فضا نیز توجه کافی شود. به عنوان مثال برای طراحی اینگونه فضا ها باید از طرح های فانتزی و… خودداری کرد. نور گیری این فضا به صورت طبیعی و مصنوعی انجام میگیرد.نور طبیعی باید از سمت شرق و شمال و نور مصنوعی نیز باید به صورت لامپ های فلورسنت و از سقف تامین گردد.

3-5-10 اتاق معاون

از نظر فرم کمابیش شبیه به اتاق مدیریت میباشد با این تفاوت که این بخش باید دارای ارتباطی خوب و منطقی با بخش مدیریت و نیز به اتاق مدیران گروه داشته باشد.

مدیر گروه فضا به عنوان فضایی ارتباطی میان دانشجویان و مدیرگروه می باشد که ضمنا در ان کار های اداری نظیر تعیین واحد و… نیز انجام میشود.

3-5-11 معاون آموزشی

به نسبت مدیر، معاون و مدیر گروه نیازمند فضایی محدود تر می باشد. نکته مهم در لکه گذاری این فضا ارتباط راحت بین مدیریت و معاون موسسه و مدیر گروه می باشد.در بیشتر موارد مدیریت اموزشی و پژوهشی در یک فضا سامان داده می شوند.

3-5-12 مالی(حسابداری)

نیاز های این فضا عبارتند از:  بخش بایگانی پرونده های مالی دانشجویان، بخش بایگانی پرونده های مالی دانشگاه، بایگانی پرونده های مالی اساتید و… که باید به خوبی از انها محافظت شود.این فضا باید به گونه ای طراحی شود که بیشترین فضا را برای قفسه بندی و زونکن ها در نظر گرفته شده باشد.

حراست و انتظامات در ایران باید این قسمت باید علاوه بر بخش هایی که عهده دار برقراری نظم در دانشگاه می باشد، دارای فضایی جهت تشکیل کمیته های انظباطی باشد. در بعضی موارد این بخش به دو قسمت دختران و پسران ( خواهران و برادران ) تقسیم میشود که در موارد خاص امکان رسیدگی به مشکلات و تخلفات هر دو گروه وجود داشته باشد.بخش نگهبانی نیز به نوعی در این زیرمجموعه قرار می گیرد که نیازمند فضایی برای استراحت نگهبانانی ست که در شیفت شب در دانشگاه حضور دارند.از طرفی باید به ورود و خروج نیز احاطه کافی داشته باشد.

مشاور تحصیلی این بخش نیازمند فضایی ارام، نور ملایم و خطوط نرم می باشد. در صورت امکان بهتر است در هنگام لکه گذاری جایی تعیین شود که در عبور و مرور زیاد نباشد.در برخی موارد در بخش مشاور تحصیلی، مشاور اجتماعی و از این قبیل خدمات نیز ارائه میشود که با توجه به اضافه شدن هر یک از موارد این چنین، فضای مورد نیازش نیز در نظر گرفته شود.

3-6 فضاهای ارتباطی در فضاهای اداری

در تعیین فضاهای ارتباطی، نوع فضا اهمیت ویژه¬ای دارد.نوع فضاهای ارتباطی در یک فضای عمومی با یک فضای خصوصی متفاوت است. همچنین میزان رفت و امد و مراجعه کنندگان به فضای عمومی در تعیین فضای ارتباطی نقش اصلی را ایفا می کند.

از سوی دیگر در مورد فضاهایی که عملکرد آنها در مقیاس شهر یا فراتر از آن فضاهای ارتباطی از تعریف معمول خود فراتر رفته و به فضایی برای حضور مخاطبین بدل می¬شود. این نوع از فضای ارتباطی می¬تواند به شکل یک فضای چند عملکردی به جذب مخاطبان حوزه مربوط به فضا بدل گردد.

3-6-1 فضاهای ارتباطی افقی

فضای ارتباطی افقی به طور کلی همان راهروها هستند. در تعیین فواصل لازم در فضاهای ارتباطی استفاده قرار می¬گیرد. بنابراین با تعیین فواصل بر اساس الگوی بدن افراد درشت اندام، افراد ریز اندام تر نیز مشکل نخواهند داشت.

دانلود متن کامل پایان نامه :

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

افقی، پایه اندازه¬ها همان اندازه بدن انسان می¬باشد و بدن افراد درشت اندام به عنوان الگو مورد، بنابراین با اعمال اندازه¬های استاندارد، در فضاهای ارتباطی مورد نظر که بسته به شرایط و نوع کاربری تعداد افراد مختلفی ممکن است از آن عبور کنند، اندازه راهروها بدست می آید.

بعد از شناخت ابعاد بدن در طرح راهروها دو محدوده مؤثر دیگر در طراحی، مطرح می¬شود:

محدوده گام و محدوده ادراک

3-6-2 محدوده گام

عبارتست از فاصله دو پا از یکدیگر، در حالیکه یک پا جلوتر از دیگری است(همان فاصله دو پا در هنگام حرکت).

مطالب مرتبط