دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی 

تکه ای از متن پایان نامه :

نشان می‌دهد مه کیفیت حسابرسی تابعی می باشد از میزان و اندازه رویه های حسابرسی انجام شده. ان‌ها استدلال می‌کنند که موسسه های حسابدار رسمی cpa بزرگ منابع بیش‌تری در اختیار دارند که رویه های مذکور را هدایت نموده و پس کیفیت بالاتری را ارائه می‌نمایند.

حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس

دوپاچ و سیمونیچ

1982

پژوهشگران با بهره گیری از داده های بازار عرضه اولیه سهام در نیوزیلند ارتباط ای بین صحت پیش بینی‌های مدیریت و حسن شهرت حسابرس (8 بزرگ/غیر از 8 بزرگ) نیافتند

حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس

فرت و اسمیت

1992

نتایج نشان می‌دهد حتی بعد از کنترل ویژگی‌های صاحب کار نظیر ریسک صاحبکار انی که اشتباهات پیش بینی مدیریتی بزرگ‌تری را گزارش می‌کند با مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تری در ارتباطند.

حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس

دیویدسون و نئو

1993

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ذخایر احتیاطی صاحب کارانی که از حسابرسان فاقد نام تجاری بهره گیری می‌کنند بیش از صاحب کارانی می باشد که از حسابرسان نام تجاری بهره گیری می‌کنند.

حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس

بکر و همکارانش

1998

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حسابرسان دارای نام تجاری احتمالاً از سوی صاحب کارانی می باشد تمایل درونی به سوی اقلام معوق دارند کنار گذاشته می‌شوند و حتی اگر شرکت‌های حسابرسی شده توسط حسابرسان درونی دارای نام تجاری سطوح بالاتری از کل اقلام معوق را داشته باشند. آن‌ها به طور واقعی ذخایر احتیاطی را کمتر نشان می‌دهند.

حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس

فرانسیس میدو و اسپارکس1999

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه حسابداری : مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

مطالب مرتبط