دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها

تکه ای از متن پایان نامه :

امروزه به دلیل شدت رقابت بالا، تغییرات تکنولوژی، کنترل­های نظارتی دولت و آشفتگی بازار، احتمال ناهماهنگی میان محصولات شرکت و نیازهای مشتری صادراتی افزایش یافته می باشد. تنها شرکت­هایی توانسته­اند با این ناهماهنگی مقابله کنند که برای جبران عدم اطمینان محیزی ادراک شده فعالیت­های خود را به سمت بازارهای صادراتی سوق دهند (کادوگان[1] و همکاران، 2002، ص 616). نتیجه­ی تحقیقات بورجیس[2] (1980)، در این زمینه نشان داد، میزان کوشش شرکت­ها به مقصود هماهنگی و سازگاری با نیازهای مشتریان، در محیط­های آشفته بیش از محیط­های باثبات می باشد (ماتاندا و فریمن، 2009، ص 89). مطالعات کوهلی و جاورسکی[3] (1990) اظهار­گر این مطلب بود که در محیط­های با ثبات، سازمان­ها تغییرات اندکی را در ترکیب بازرگانی خود ایجاد می­کنند. به دلیل تاریخ طولانی اقتصاد بازاری و نوآوری مداوم آن، عملکرد صادرات تمرکز بر روی نتایج مالی صادرات می­باشد. باور اساسی در این­جا آن می باشد که صادرات یکی از برنامه­های بازاریابی شرکت می باشد پس، عملکرد سرمایه گذاری برای صادرات بایستی دقیقا به همان صورت که سایر فعالیت­های تجاری شرکت محاسبه می­شوند، مطالعه و ارزیابی گردد. بسیاری از مطالعات نشان دادند که عملکرد صادرات عموماً از طریق شاخص­هایی نظیر: فروش صادراتی، رشد فروش صادراتی، منافع صادراتی و تمایل برای صادرات، اندازه­گیری می­گردد. یکی دیگر از ابزارهای عمده­ای که عملکرد صادرات را اندازه گیری می­نمایند، در نظر گرفتن نتایج استراتژیک صادرات می­باشد. نکته­ی اصلی این روش این می باشد که اغلب شرکت­ها دارای مجموعه­ای از اهداف استراتژیک درخصوص صادرات می­باشند. در این دیدگاه دست­یابی به اهداف استراتژیک نظیر: بهبود وضعیت رقابتی و افزایش سهم بازار بایستی به عنوان بخش پراهمیتی از عملکرد صادرات مدنظر قرار گیرد. با در نظر داشتن مطالب یاد شده، عملکرد صادرات از طریق دیدگاه­های مختلف اندازه­گیری می­گردد. بدین مقصود، عملکرد صادرات به عنوان عملکرد مالی و استراتژیک تعریف می­گردد. که در پژوهش حاضر محقق تنها به جنبه­ی استراتژیک عملکرد صادرات پرداخته می باشد (اورال[4]، 2009، ص 144). بدین معنا که عملکرد صادرات در پژوهش حاضر از طریق عوامل زیر انداره گیری خواهد گردید:

  1. بهبود وضعیت رقابتی شرکت
  2. افزایش سهم بازار شرکت

[1] Cadogan

[2] Borjis

[3] Kohli and Jaworski

[4] Ural

 مطالعه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

مطالب مرتبط