دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

مشتق‌سازی ABEE فروکتوز و جستجوی آن قبل از این بطور موفقیت‌آمیزی انجام نشده بود.

در این پژوهش آنها 2 پیک برای ABEE -فروکتوز ، در یک نسبت ثابت بدست آوردند.

برای اثبات اعتبار روش، غلظت گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز با دو روش مشتق‌سازی ABEE و کروماتوگرافی با آشکارساز ماورای بنفش (UVD) در مقایسه با کروماتوگرافی آشکارساز ضریب شکست و بدون مشتق‌سازی را مقایسه کردند.

غلظت‌های بدست‌آمده منوساکاریدها در دو روش کروماتوگرافی به هم نزدیک بود و دامنه خطای بدست آمده قابل قبول بود (28).

آنها مشتق سازی را به روش زیر انجام دادند:

بخشی از نمونه 100 میلی‌لیتری هیدرولیز شده یا یک نمونه استاندارد را با Lµ 80  اسید استیک، Lµ 80 NaBH3CN 4/1 مولار و Lµ400 ρ- آمینو بنزوئیک ‌اسید اتیل ‌استر(ABEE) مخلوط و در 80 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 دقیقه گرم کردند سپس در دمای اتاق خنک نمودند (28).

همچنین آمده می باشد کربوهیدراتها معمولا نور ماورای بنفش را جذب نمی‌کنند. بنا‌براین را‌ه ‌حل افزودن یک ماده رنگساز به مولکول کربوهیدرات اغلب در روش جذب UV در طول موج انتخابی می باشد (28).

روش‌های مشتق‌سازی آنالیزهای کروماتوگرافی را قادر می‌سازد که روشی با حساسیت بسیار بالا و در دامنه غلظتی بسیار پایین را بدست آورند (28).

در مقالات گروه بزرگی از معرف های مشتق‌ساز برای منوساکاریدها گزارش شده‌می باشد. مثل 3-‌متیل 1-فنیل2-پیرازین، 8-آمینوپیرن1،3،6-تری‌سولفونات، بنزآمیدین، FMOC-هیدرازین، فنیل‌ایزوسیانات، 2-آمینوبنزوئیک‌ اسید، ρ- آمینو بنزوئیک‌اسید ‌اتیل‌استر، آمینوپیرازین. در میان آنها تا به حال مشتق‌سازی فروکتوز با ρ- آمینو بنزوئیک اسید‌اتیل‌استر گزارش نشده‌می باشد (28).

مختلف توضیح داده شده می باشد. در کروماتوگرافی مایع آشکارسازهای [1]ELSD، [2]RI، UV[3]، MS[4]، فلورسانس، [5]CAD بکار رفته اند همچنین در کروماتوگرافی تبادل یون

[1] Evaporating light scattering detection

[2] Refractive index detector

[3] Ultra violet detection

[4] Mass spectrometry

[5] Charged aerosol detection

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط