دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و واژگان عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

خشب:/ [خ َ ش َ ] (ع اِ) چوب درشت . (لغ)

ای ید بیضای تو موسی طور دها           معجزه‌ی اژدها به ز طلسم خشب 31/ 1

از یشم زده ابر که خفتان فلک بود            این یشم بیافتاد که اکلیل قلل گردید 118/ 1

خلاب:/ [خ َ ] (اِ مرکب ) گل و لای و آب که بهم آمیخته شده باشد. (لغ از بر) منجلاب . لجن زار. (لغ)

از هیبت تو فتنه چو بز جسته از کمر               وز صولت تو خصم چو خر مانده در خلاب 18/ 7

خماهن:/ [ خ ُ ] (اِ) سنگی باشد به‌غایت سخت و تیره رنگ به سرخی مایل (لغ از بر ناظم ).

خمود:/ خمد: فرومردن زبانه ٔ آتش که آتش هنوز باقی می باشد . خوابانیدن آتش در جایی (لغ از منتهی، لسان، تاج‌الع).

جناب شاه قزل ارسلان که خدمت اوست          سجودگاه جنّاب و مراغه جای خمود  115/ 8

خمول:/ از مصدر خُمول: [خ ُ ] (ع مص ) گمنام و بیقدر گردیدن . نهان گردیدن صوت و ذکر کسی(لغ)

خانه خدای خمول سبزه‌ی تازه لقاست          گونه بگرداندش زحمت هیچ ایرمان 243/ 6

خنده در بن دندان نهادن :// کنایه از شادی را در میان جان و دل نشاندن

سیه شام را در دم ظلمت شکست     خنده خوش صبح را در بن دندان نهاد 81/8

خنگ:/ [ خ ِ ] (ص ) سفید. اشهب . (لغ)

گشت بر عرصه‌ی اقامت سست             سپه روز را طناب خیام 219/ 7

خیره / خیرهسر:/ [ رَ / رِ س َ ] (ص مرکب ) لجوج . ستهنده . عنود. (لغ)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط