دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

تا کند عدل پای رفق دراز              زآن‌چه ظلم می باشد دست کوتاهیم 222/ 10

رقود:/ [ رُ ] (ع مص ) خفتن . (لغ)

چو سرمه ظلمت شب‌ها کشیده‌ام در چشم          به میل فکرت بیدار ذوالعیون به رقود 116/ 4

رکضت:/ [ رَ ض َ ] (ع اِمص ) حرکت . (لغ، یاد)

غبار رکضت این ابلق سوار ادبار             ببرد خواب و قرارم ز دیدگان قریر 152/ 3

رکوب:/ [ رُ ] (ع مص ) برنشستن . (لغ)

زهی ملاذ عجم خسروی که فتح و ظفر               بر او دو مقرعه دادند در نزول و رکوب 43/ 2

رماد:/ [ رَ ] (ع اِ) خاکستر. (لغ از منتهی، ده)آن چیز که از مواد محترقه پس از احتراق باقی می ماند. (لغ)

زبرجد:/ [ زَ ب َ ج َ ] (اِ) در بعضی از اشعار، استعاره برای اشیاء سبز مانند سبزه و غیره می باشد. گوهری سبز مایل بزردی که به فارسی بسراق گویند. لعل .(لغ از ناظم ، مهذب)

زرین قلم چرخ گردد نکته‌ی بینش              زان لفظ گهربار  بر این لوح زبرجد 90/ 1

زحیر:/ [ زَ ] (ع مص ) دم سرد و یا ناله بر آوردن . و زحار و زحاره بمعنی زحیر می باشد . گران آمدن سؤال (چیزی خواستن ) بر بخیل . و هم بدین معنی می باشد ، زحار و زحاره. (لغ از منتهی، ناظم اقرب)

صورت او پای می‌مالد صنم را در جمال        نزهت او سر همی شوید ارم را در زحیر 148/ 3

زخیر:/ (144) [ زَ ] (ع مص ) پر شدن و بلند شدن امواج دریا. مصدر زَخَرَ مانند زخور و زخر. (لغ)

دیوزادی کاز سفاهت بر قدم دارد قعود             اژدهایی کاز مهابت در زخر دارد زخیر 144/ 6

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط