دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و نیز واژههای عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

زرّاد:/ [زَرْ را ] (ع ص ) زره ساز و زره گر. این انتساب اشتغال به اسلحه سازی را افاده می نماید. (لغ از ناظم، انساب)

تا درع سیه عیبه مه را گند از نور              زرادی خورشید به زر آب مزرّد 91/7

زعیم:/ [زَ ] (ع ص ) پیشوا و رئیس قوم و آنکه از جانب ایشان سخن گوید. (لغ از کشاف ) سیدقوم . مهتر. (لغ)

تو باش عالم دل را زعیم قاعده گستر             تو باش ملکت جان را امیر مرتبه‌افزا 13/ 10

زنار:/ [ زُن ْ نا ] (معرب ، اِزنار کمربندی بود که ذمیان نصرانی در مشرق زمین به امر مسلمانان مجبور بوده اند داشته باشند تا بدین وسیله از مسلمانان ممتاز گردند، چنانکه یهودیان مجبور بوده اند عسلی (وصله عسلی رنگ ) بر روی لباس خود بدوزند. (لغ)

پیش از این بود صلیبی و امروز             کار کار قدح و زنّار می باشد 55/ 12

زوبین:/ (اِ) زوپین . ژوبین . نیزه ٔ کوچکی که سر آن دوشاخه بود و در جنگهای قدیم آن را بروی دشمن پرتاب می کردند. (فم ، لغ)

از خار و سنگ‌ریزه دستش خجل شده        زوبین تاب خورده و شمشیر آب‌دار 131/ 3

زهاب:/ [ زَ ] (اِ مرکب ) تراویدن آب باشد از کنار رودخانه و چشمه و تالاب و امثال آن . (لغ)

کلک تو بهار گلشن دولت                 خط تو زهاب چشمه‌ی حیوان 263/ 4

زیبق:/ [ب َ / زَ ب َ ] (معرب ، اِ) معرب جیوه که بمعنی سیماب می باشد .. (لغ)

هر شام و چاشت زیبق کم عقد حل کنند         اکسیر پیشگان طبایع به امتحان 257/ 6

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط