دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

فصل سوم

فرهنگ واژگان ، ترکیبات و اصطلاحات دیوان اثیرالدین اخسیکتی از حرف “الف” تا پایان حرف “س”


مدح تو جمع آورد عاجل و آجل به هم            عاجل دنیا عطا آجل عقبی ثواب  26/ 11

آخال:/ ( اِ.) 1 – خاکروبه ، آشغال . 2 – هر چیز دورانداختنی . (فم)

ببست راه سخن در ثنای تو بر من       که چشم راوی تنگ می باشد و نظم پر آخال209/ 8

آخشیج:/ (اِ) عنصر. طبع. اسطقس ّ. آخشیگ. (لغ)

ز عزم و حزم تو یابد در آخشیج اثر           هوا شتاب و عجول و زمین درنگ و صبور 151/ 1

آز:/ زیاد جُستن . زیاده جوئی (لغ)

کند در هیضه‌ی اسراف صد بار           به یک انعام آز مشتهی را 4/ 13

آژنگ:/ (ژَ) ( اِ.) چین و شکن روی پوست . (فم)

چنان خندان خرامد از دلیری در صف هیجا           که غیر از بر جوشن اعدا نبیند دیده آژنگش 192/ 1

آستی:/ (52) (اِ) مخفف آستین (لغ)

نور او جمله فشاندند بر او معدن و بحر           چرخ مانده‌ست که با آستی پر درم می باشد 52/ 6

آماه:/ (اِ) آماس . ورم . (لغ)

رای عیسی نفست گر به فلک برگذرد               جاودان باز رهد ماه ز دق و آماه 294/ 10

آونگ:/ [وَ] ( اِ.) ریسمانی که خوشه های انگور و دیگر میوه ها را به آن می بندند و از سقف می آویزند تا فاسد نشود. (فم)

ابر طبع :/اضافه ی تشبیهی ، طبع از جهت بخشیدگی به ابر تشبیه شده می باشد . (لغ)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط