دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

تافته‌می باشد افسان عزمت گر نه رخ برتافتی         سر شکسته دشنه برق از جگرگاه صفات 72/ 5

افعوان:/ [ اُ ع ُ ] (ع اِ) اژدهای نر.(لغ از منتهی ،ناظم) افعی نر. در فارسی جمع افعی بمعنی ماران بکار رفته. (لغ)

در غار کرده پاشنه‌بندی برای راه          از پهلوی ادیم به از کام افعوان 253/ 9

اقتراح:/ (اِ تِ) [ ع . ] (مص مرکب .) خواستن ، آرزو کردن . (لغ)

اقبال زیرا تکلف این اقتراح نمود         بر نیت عزیز منه بعد از آن کلف  196/6

التون:/ [ اَ ] (اِ) در ترکی زر سرخ را گویند.  (لغ از غیاث)

ستانه قبله‌ی خلق و زمانه چاکر امن               چغانه پر می ناب و خزانه پر التون 282/ 2

السن:/ [ اَ س َ ] (ع ص ) زبان آور و فصیح . ج ، لُسن. (لغ از منتهی، آن)

ابکم جودش لسن گردید پس چرا گوید اثیر      من که در فطرت لسن بودم وی‌ام السن نکرد 106/ 11

امرد:/ [اَ رَ ] (ع ص ) ساده زنخ . بی ریش (لغ از منتهی، تاج)

 
در حریم دست او کلک خط آور سال و ماه              عشقبازی‌ها که با شمشیر امرد می‌کند 109/ 6

 

امرود:/  ( اَ ) ( اِ.) = امروت : گلابی .  (فم)

بر شاخ کنی ز غنچه امرود             بر آب نهی ز لرزه زنجیر  170/ 1

امشاج:/ [ اَ ] (ع اِ) ج ِ مَشج و مِشج و مَشَج و مَشیج . نطفه امشاج ؛ آب مرد آمیخته با آب زن و خون آن . (لغ از اقرب، منتهی، ناظم)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط