دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

به هم نشانی تو پیدا نمود عز سمع و بصر        مزاج نطفه ز دل در بدایت امشاج 78/ 6

املس:/ [ اَ ل َ ] (ع ص ) تابان . (لغ)

از آن تحیر او را قوام غیر از وی نیست           چوی کوی املس بر سطح تخته‌ی مدهون 279/ 10

امل:/ [ اَ م َ ] (ع مص ) امید داشتن چیزی را. (لغ)

انموذج:/ (109) [ اُ ذَ ](معرب ، اِ) نمونه و نمودار.(لغ از آن). در فارسی گاهی مجازا ًاندک مستعمل میشود. (لغ)

لطف طبعش در اظهار انموذج جان می‌نهد             حذراتش در ظفر خاصیت حد می‌کند 109/ 7

اوثق:/ [ اَ ث َ ] (ع ن تف ) ثقه تر. مطمئن تر.(لغ از غیاث،آن) سخت تر و محکم تر. (لغ از غیاث، آن، منتهی)

رکن وثیق می باشد تیغ شاه جهان را       رکن دگر خامه‌ی تو بل هو اوثق 197/14

اوداج:/ ( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ ودج ؛ شاهرگ ها.

چو بر لشکرگه سلطان زند تیغ فلک بوست            کنارش قلزمی گشته ز ادواج گنارنگش 193/ 8

اورنگ:/ [اَ یا اُ رَ] (اِ.) تخت پادشاهی ، سریر.  (لغ)

سمّ سمند او را روزی هزار بار         اورنگ خان و افسر قیصر برد نماز 185/ 5

اهدب:/ [اَ دَ ] (ع ص ) مرد بسیارمژه و درازمژه .(لغ از آن ، منتهی ، ناظم )

کسی که سایه‌ی اعدای او به قتل خداوند        چو آفتاب سنان می‌کشد به دیده‌ی اهدب 19/ 5

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط