دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

تفث:/ [ ت َ ف َ ] (ع اِ) (اِ) آن چیز که محرم بعد از ادای حج بجا آرد از ناخن چیدن و موی ستردن و قصر بروت و مانند آن . (لغ از منتهی، آن، ناظم، اقرب)

صالح به ره نوشت ز لعلش گرفته تفث          در قله‌ای که ناقه از او گشت آشکار 132/ 5

تکاور:/ (تَ وَ) (ص )  دونده . (فم)

میدان مدیح تو نیامد به کران لیک          دیری می باشد که لنگ می باشد مرا فکر تکاور 173/ 9

تگ:/ به معنی دویدن و تک و دو هم هست . بمعنی دویدن باشد چنانکه گویند تگ و دو (لغ از بر، جهان، رشیدی)

برداشت زخم گرز گرانش سبک به تگ       از مالش درنگ سر کوه دیرخواب 17/ 9

تلبیس:/ [تَ] ( ع مص مرکب .) پوشاندن ، حقیقت را پنهان کردن . (فم)

توّلا:/ [ت َ وَل ْ لا ] (ع اِمص ) محبت و دوستی . ضد تبرا. بجای تولی استعمال شده می باشد . (لغ از ناظم)

ملوک را همه روزه به درگه تو تنزّه            فتوح را همه ساله به حضرت تو تولا 8/ 7

تون:/ (اِخ ) شهری می باشد به خراسان نزدیک قائن و از آن شهر می باشد اسماعیل بن ابی سعد و احمدبن محمدبن احمد. (لغ)

نیک دانی که حجره‌ی فردوس     خوش‌هواتر ز حجره‌ی تون می باشد 59/ 5

تهتک:/ [ت َ هََ ت ْ ت ُ ] (ع مص ) پرده دریدن وپرده دری و رسوائی . (لغ از غیاث، آن)
ای روح بی تهتک وی راح بی‌خمار               ای آب بی‌نخاله وی عزّ بی‌هوان 259/ 9

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط