دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

تهجیر:/ [ ت َ ] (ع مص )رفتن به جائی وقت هجیر.(لغ از منتهی، آن ، ناظم، اقرب به گرمگاهان رفتن. (یاد)

بر این نگینه‌ی مینا نشانده خون دلم               هزار آتش اندیشه از ره تهجیر 152/ 5

تهجی:/ [ ت َ هََ ج ْ جی ] (ع مص ) به هجا کردن سخن .(لغ از تاج ، زوزنی) حروف مقطعات خواندن . (لغ)

چو طرد و عکس حروف تهجی اقبال                  به حفظ دامن اقبال جمله تن چنگی 305/ 5

تیسیر:/ آسان گردانیدن (لغ) توفیق دادن (لغ از منتهی ، ناظم )

حکم دانش قاطع آمد بر بزرگی تو زانک            داری از عادات شایسته گواهانی ثقات  72/ 4

ثقبه:/ [ ث ُ ب َ ] (ع اِ) سوراخ کوچک . (لغ)

مشرق مه دور گریبان اوست                          مغرب جان ثقبه‌ی مرجان اوست 328/ 6

ثمین:/ (66)[ ث َ ] (ع ص ) گران قیمت. (لغ)

الحق گهری سخت ثمین می باشد امان لیک       افسوس که بر صفحه‌ی شمشیر بقا نیست  66/ 3

ثنا:/ آفرین . تحسین. (لغ)

گر زمستان باز می‌گردم زمستان بر من می باشد          عذر دانم خواست در دستان اثناء ثنا 16/ 4

ثور:/ [ث َ ] (ع اِ) گاو نر. بَقر. گاو فلک . گاو گردون . یکی از صور دوازده گانه‌ی منطقهالبروج میان حمل و جوزا و آن زیرا نیم گاوی تخیل شده که روی سوی مشرق و پشت به مغرب دارد و یکصد و چهل و یک ستاره بر آن رصد کرده اند. (لغ)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط