دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

ز تیر او قفصی بر طیور گشت هوا         ز تیغ او جرسی گشت بر وحوش قفار 136/ 2

جزع:/ [ ج َ زَ ] (ع مص ) ناشکیبایی کردن . (لغ از منتهی، ناظم،ترجمان عادل،ده)

جان بستاند ز دل جزع وی اندر جفا           دل برباید ز جان لعل وی اندر عتاب 25/ 9

جلمود:/ [ ج ُ ] (ع اِ) خرسنگ . (لغ از اقرب)

تجلی دلت ار چتردار طور گردد              درخت طور برآید ز جلعب از جلمود 114/ 8

جماد:/ (جَ) [ ع . ] (اِ.) هر موجود بی جان و بی حرکت . ج . جمادات . (لغ)

ز آغاز زیرا مرغ عیسی قالبی بودم جماد         داد جان از حضرت شاه جهان‌دادی مرا 7/ 4

جمود:/ [جَ] جامد. (لغ از اقرب)

هوای دی مه اگر یابد از ذکات اثر              بآبدان نرسد تخته‌بند جمود 114/ 7

جمهور:/ [ ج ُ] (ع اِ)  همه‌ی مردم. (لغ از منتهی)

از پی پاداش بادافراه جمهور امم           داد، درگاه تو را گردون لقب دارالجزا 16/ 7

جناب:/ [ ج َ ] (ع اِ) درگاه (لغ از منتهی، اقرب)

چنان رفیع‌جنابی که با بلندی قامت                   سر فلک نکند غیر از مکانت تو تمنا 11/ 2

جنّاب:/ [ ج ُن ْ نا ] (ع ص ، اِ) ج ِ جانب ، بمعنی کرانه و بیگانه و غریب و نافرمان . (لغ از منتهی)

جناب شاه قزل ارسلان که خدمت اوست          سجودگاه جنّاب و مراغه جای خمود  115/ 8

جواله:/ [ ج َوْ وا ل َ ] (ع ص ) آتش گردان . (لغ)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط