دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری منوساکاریدها

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

به نظر می‌رسد که روش CE دارای چندین مزیت نسبت به HPLC باشد. جداسازی بهتر، زمان آنالیز کوتاه‌تر، نیاز به مقدار نمونه کمتر و مصرف مقادیر کمتری از معرف‌ها و حلال‌های گرانبها مانند این مزیت هاست.

CE این قابلیت را دارد که یک ابزار جداسازی آنالیزی مهم برای اندازه‌گیری کربوهیدراتها باشد. الکتروفورز کاپیلاری زون (CEZ) توسعه یافته ‌می باشد و برای آنالیز کمی‌سازی آلدوز‌ها و اسیدهای اورونیک عملکرد موفقی دارد.

این مقاله درمورد جداسازی همزمان 8 منوساکارید که بطور طبیعی در گیاهان پیدا نمود می‌گردد با کمک پیش‌ستون، مشتق سازی با PMP و آشکارسازهای UV و MECC در 254 نانومتر می باشد (40).

زایلوز 2/9%، اسیدگلوکرونیک 4/0%، مانوز 4/0%، ، گالاکتوز 9/31% و 4-O-متوکسی گلوکرونیک اسید1/2% بود.

در سال 2009 لو و همکاران آماده سازی محلول های استاندارد و سپس مشتق سازی را به این ترتیب انجام دادند:

آنها محلول استاندارد مادر 2 میلی‌مولار را با حل‌کردن هر استاندارد منوساکارید در یک مخلوط 10% متانول در آب آماده کردند.

محلول‌های استاندارد کاربردی ، بعدا با رقیق‌کردن محلول‌های استاندارد اولیه با آب دیونیزه آماده شدند.

محلول‌های نمونه را با فیلتر سرسرنگی µm 22/0 صاف کردند. سپس در حمام اولترا‌سونیک قبل از بهره گیری به مدت 2 دقیقه د‌گس نمودند. همه محلول‌های آماده شده را در تاریکی و در 4 درجه سانتی‌گراد تا زمان بهره گیری نگه داشتند (45).

در مقاله نوازا  و همکاران در سال 1969 روش کروماتوگرافی لایه نازک برای جداسازی قندها پژوهش شده می باشد. آنها روی صفحه سیلیکاژل قندهای متانولیز شده را تلقیح کردند و فاز حلال شامل بنزن، ایزوپروپانل و آب به نسبت 5:50:45 بوده می باشد. در طول 50 دقیقه جداسازی انجام شده و با محلول نفتورزورسینول – اسیدسولفوریک قندها آشکار شده اند (49).

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط