دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

فیزیکی بکار بردند و صمغ خشک شده در هوای آزاد را برای تحقیقات شیمیایی بکار بردند (38).

در پژوهش “کوئمینر و همکاران” در سال 2000 محلول‌سازی و رسوب‌گیری اتانلیک پودر‌های هیدروکلوئید مرجع این چنین بوده‌می باشد:

روش‌های محلول‌سازی روی پودرهای کاراگینان مرجع در آب بسیار خالص در 90 تا 100 درجه سانتی‌گراد برروی غلظت 1 گرم در100 میلی‌لیتر هیدروکلوئید انجام گردید. به ‌دنبال آن رسوب‌گیری از محلول آبی هیدروکلوئید با اتانل80%(V/V) در دمای 4 درجه ‌سانتی‌گراد در دوره‌های زمانی 1، 16 و 72 ساعت انجام گردید.

رسوب بدست آمده با کروسیبل G4 تحت خلاء برای 16 ساعت در 40 درجه ‌سانتی‌گراد خشک شدند.

اجزای خشک شده وزن شدند و برای تیمار متانولیزیس بکار رفتند

در پژوهش” لین و همکاران” در سال 2012 بر روی پلی‌ساکاریدهای محلول در آب گیاه حرا، آماده‌سازی پلی‌ساکارید‌های خام را بدین ترتیب انجام دادند: 300گرم پودر خشک شده ساقه و برگ را با 3 لیتر اتانل 95% برای 3 ساعت در مبرد معکوس حرارت دادند تا اجزای محلول‌دراتانل حذف شوند. سپس مخلوط با سانتریفوژ 2000G برای 10 دقیقه جدا گردید. باقی‌مانده 2 بار دیگر به روش فوق استخراج گردید و در 50 درجه سانتی‌گراد برای 10 ساعت خشک گردید.

رسوب را در ml600 آب حل نموده و 15 بار با ml 200 محلول 5:1 از کلروفرم :n- بوتانل طبق روش ساتوب، پروتئین زدایی کردند.

جدا شده آبی حاصل را با آب معمولی برای 48 ساعت و با آب مقطر برای 48 ساعت کاملا دیالیز کردند (کات آف جرم مولکولی 3500 دالتون) و رسوب را با اتانل بدون آب شستند و سپس در آب حل کرده و لیوفیلیزه نمودند تا پلی‌ساکاریدهای محلول در آب سرد (مقدار 5/8 گرم) با سانتریفوژ جمع شوند(دمای 20 درجه سانتی‌گراد زمان 10 دقیقه و سرعت rpm3000).

 

2-4  هیدرولیز پلی‌ساکاریدها:

در مقاله “سیلوا و همکاران” هیدرولیز پلی‌ساکاریدهای دیواره سلولی پوست پرتقال را به روش زیر انجام دادند:

منوساکاریدها را از پلی‌ساکاریدهای دیواره سلولی با یک مرحله هیدرولیز اولیه طبق روش Selvendran و همکاران آزاد کردند.

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط