دانلود پایان نامه رشته کشاورزی: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

ترکیب اسیدهای چرب نمونه خشک شده سبزی بر پایه استانداردهای ملی ایران به شماره 4090 و 4091 انجام گردید (15و 16).

تهیه آزمونه: نمونه سبزی در هگزان ریخته گردید و به مدت 2 ساعت در دمای محیط تکان داده گردید. سپس به کمک دستگاه روتاری در دمای 30 درجه سانتی گراد هگزان حذف گردید. 5 قطره نمونه با 2 میلی لیتر پتاس متانولی 2 مولار و 5 میلی لیتر هگزان مخلوط شده و به مدت 1 دقیقه هم زده گردید. فاز بالایی (هگزان) به دستگاه گازکروماتوگراف تزریق گردید. (ستون varian مدل CPsill 8860 متر25/0میلی متر در 2/0 میکرومتر- دمای ستون 175 درجه سانتی گراد-دمای انژکتور: 280- دمای آشکارساز:300درجه سانتی گراد).

3-3-7 اندازه‌گیری استرول‌های پودر سبزی:

استرول نمونه خشک شده سبزی بر پایه استاندارد ملی ایران به شماره 16324 انجام گردید (17).

تهیه آزمونه:10 گرم نمونه سبزی را با 100 میلی لیتر پتاس اتانولی 2 مولار(22/11گرم پتاس در100 میلی لیتر اتانل) مخلوط می کنیم. مخلوط را به مدت 5/1 ساعت در مبرد معکوس می جوشانیم. پس از خنک شدن، به محلول 100 میلی لیتر آب مقطر می افزاییم. محلول را در دکانتور ریخته و 70-80 میلی لیتر اتر افزوده و خوب هم می زنیم. فاز پایین حذف گردید و فاز بالایی 4 تا 5 بار با آب مقطر شسته گردید. باقی مانده در دمای اتاق خشک گردید.

باقی مانده، در کمی کلروفرم حل گردید و روی صفحه TLC تزریق گردید. صفحه در تانک TLC قرار گرفت و پس از آنکه حلال تا 80% کاغذ بالا آمد (تا 2 سانتی متر مانده به بالای صفحه) صفحه را خارج کرده و خشک نموده و با پاشیدن معرف ردآمین استرول ها مشخص شدند. محدوده استرول ها را مشخص کرده و با کاردک تراشیده گردید و در 2 میلی لیتر کلروفرم حل گردید. برای اطمینان از انحلال استرول ها در کلروفرم مخلوط به مدت 5 دقیقه در دمای 50 تا 60 درجه سانتی‌گراد نگه داشته گردید. مخلوط روی صافی کاغذی صاف گردید و برای تزریق به دستگاه گاز کروماتوگراف آماده گردید.(ستون supelco TYm5 طول 30 قطر 25/0 میلی متر در 2/0 میکرومتر) (دما ستون: 260 ، دمای انژکتور: 280 ، دمای آشکارساز: 300 درجه سانتی گراد).

اندازه­گیری سدیم و پتاسیم بر اساس روش AOAC شماره 999.23، سدیم و پتاسیم در شیر خشک انجام گردید. نمونه در آب حل گردید .محلول نمونه و مرجع مستقیما در شعله اتمیزه شدند برای اسپکتروفتومتری نشری شعله و شدت نور نشر شده

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط