دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

آرابینوز یکی از نمونه‌های کمیاب و نادر از اشکال D و L می‌باشد که بطور گسترده هست. ساختمان حلقوی آن فورانوز می باشد. فرم D عمدتا در قندهایی که یک D-آرابینوز به یک آنتراکینوز(ماده‌ای زرد‌رنگ به فرمول C14H8O2 که از یک هیدروکربن کریستالین با منشاء قیر زغال‌سنگ به فرمول C14H10 بدست می‌آید) متصل می‌گردد هست.

جانبی آنها شدیدا درگیر می‌گردد چسبناک هستند و محلول‌های خشک‌شده آنها به آسانی فیلم تشکیل نمی‌دهد(3).

پلی‌ساکاریدهای خنثی فقط بطور جزیی تحت تاثیر pH قرار می‌گیرند و نیز نمکها در غلظت کم اثر کمی برروی آنها دارند. غلظت بالای نمک ممکن می باشد منجر به جداسازی آب پیوسته و رسوب پلی‌ساکارید گردد. تعدادی از پلی‌ساکاریدها دارای زنجیره‌های مستقیم دراز با انشعاب‌های کوتاه هستند. چنین ترکیباتی دارای نواحی پلی‌ساکاریدی خطی و انشعابی هستند. برای مثال صمغ دانه خرنوب و صمغ دانه گوار از این نوع هستند.

تعدادی از صمغ‌ها دارای مولکول‌هایی با گروه‌های کربوکسیل زیاد در امتداد زنجیرها می‌باشند. برای مثال پکتین و صمغ آلژینات از این نوع هستند. این مولکول‌ها در pHهای زیر 3 وقتی که گروه‌های کربوکسیل آزاد تشکیل می‌شوند رسوب می‌کنند(3).

در pHهای بالاتر نمک‌های فلزات قلیایی این ترکیبات به مقدار زیاد یونیزه می‌شوند و بار منفی ایجادشده، مولکول را در شکل گسترده و شدیدا هیدراته نگه می‌دارد و درنتیجه موجب ایجاد محلول‌های پایدار می‌گردد. فلزات دوظرفیتی نظیر کلسیم ممکن می باشد بین مولکول‌های مجاور پل تشکیل دهند که منجر به تشکیل ژل می‌گردد و اگر مقدار کلسیم زیاد باشد رسوب ایجاد می گردد. فورسلاران و کاراگینان مثال‌هایی برای پلی‌ساکاریدهایی با گروه‌های اسیدی قوی هستند. هر دو دارای گروه‌های استری اسیدسولفوریک بوده و از جلبک‌ها استخراج می‌شوند. زیرا یونیزاسیون گروه‌های اسیدسولفوریک به مقدار زیادی در pHهای پایین کاهش نمی‌یابد، چنین صمغ‌هایی در محلول‌هایی با pH پایین پایدار هستند (3).

تعدادی از صمغ‌های شناخته‌شده عبارتند از صمغ عربی، صمغ دانه خرنوب، صمغ گوار، صمغ آگار، کاراگینان، آلژین، نشاسته‌های اصلاح‌شده و سلولزهای اصلاح‌شده، که موارد مصرف متنوعی در صنعت غذا دارند(3).

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط