دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

اختصار فارسی

گیاه پنیرک با نام علمی مالوا نگلکتا بومی کشورهای آسیای میانه می باشد. در ایران پنیرک در نواحی گوناگون مانند استان های کردستان، آذربایجان، البرز ، تهران و خراسان می‌روید. در طب سنتی برای گیاه پنیرک فواید درمانی و کاربردهای بسیاری ازجمله کاهش دردهای ماهیچه ای و عصبی، بهبود زخم، رفع ناراحتی های دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی و غیره ذکر گردیده می باشد. تعدادی از این خواص مربوط به ترکیبات موسیلاژی موجود در گیاه می باشد. موسیلاژهای گیاهی، پلی ساکاریدهایی با منوساکاریدهای ناهمگون هستند. برای شناسایی ساختار صمغ و اندازه گیری انواع منوساکاریدهای موجود در آن، گیاه در فصل بهار جمع آوری گردید سپس خشک و آسیاب گردید. پودر حاصل چربی زدایی و پروتئین زدایی گردید. موسیلاژ مالوا نگلکتا با آب دیونیزه در دمای 90 درجه سانتی‌گراد استخراج گردید و سپس صمغ استخراج شده در آون 50 درجه سانتی‌گراد خشک گردید. پس از هیدرولیز صمغ با روش فنل سولفوریک اسید، محتوای هیدرولیز شده و استانداردها با روش های آنالیز HPLC آنالیز و اندازه‌گیری منوساکاریدهای پلی‌ساکارید محلول در آب مالوا نگلکتا مطالعه گردید. طبق نتایج بدست آمده مقدار کل صمغ استخراجی 83/0±12محاسبه گردید. کربوهیدرات کل صمغ مالوا نگلکتا 46/2±97/75% اندازه‌گیری گردید.

کلمات کلیدی: موسیلاژ- کربو‌هیدرات کل- مالوا نگلکتا- منوساکارید- فنل‌سولفوریک اسید- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

 

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط