سامانه پژوهشی – رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت …

ریسک مالی

بسیار پایین

منابع تأمین مالی

سرمایه مخاطره آمیز

سیاست تقسیم سود

نسبت پرداخت صفر

چشم انداز آتی رشد

بسیار بالا

ضریب P/E

بسیار بالا

سودآوری فعلی، EPS

عادی یا منفی

قیمت سهام

به سرعت در حال رشد اما بسیار متغیر

ریسک تجاری اگر چه از مرحله شروع به بعد کاهش می‌یابد اما هنوز در دوره رشد بالاست. بنابراین منبع مناسب تأمین مالی باید طراحی شود تا ریسک مالی را پایین نگه دارد و این موضوع به این معناست که استفاده از سرمایه سهامداران باید ادامه یابد. با این حال جنبه مهم مدیریت گذر از مرحله شروع به مرحله رشد این است که سرمایه گذار مخاطره پذیر اولیه، خواهان سود سرمایه‌ای هستند تا این سودها را در کسب و کارهای جدید در حال شروع سرمایه گذاری کنند (روث بندر، کیت وارد).
این موضوع به این مفهوم است که سرمایه گذاران جدید باید شناسایی شوند تا با سرمایه گذاران مخاطره پذیر اولیه جایگزین شوند تا وجوه مورد نیاز برای این مرحله با رشد بالا را تأمین کنند. جذاب‌ترین منبع تأمین چنین وجوهی عرضه عمومی شرکت می‌باشد. در این مرحله حجم بالای فروش همراه با حاشیه سود معقولانه باید به دست آید و این وضعیت جریانات نقدی بهتری را در مقایسه با مرحله شروع ایجاد خواهد کرد. با این حال شرکت باید به مقدار زیادی در توسعه کلی بازار و توسعه سهم بازار سرمایه گذاری کند همچنان که باید برای هم سطح نگه داشتن خود، با افزایش فعالیت‌های عملیاتی نیازمند سرمایه گذاری است. در نتیجه وجوه نقد تولید شده توسط کسب و کار برای نیازهای سرمایه گذاری مجدد هزینه خواهد شد و در نتیجه نسبت سود تقسیمی پایین نگه داشته خواهد شد. این موضوع نباید مشکلی برای سرمایه گذاران جدید به وجود آورد زیرا آن‌ها در ابتدا با چشم انداز رشد زیاد در آینده جذب می‌شوند. این دورنمای رشد در یک نسبت P/E بالا منعکس خواهد شد که به هنگام محاسبه قیمت جاری سهام در EPS پایین شرکت ضرب خواهد شد (شاهعلی زاده، ۱۳۹۱، ۵۰).
از آنجایی که بازده سود نقدی خیلی کم است قسمت عمده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران باید از سودهای سرمایه‌ای ایجاد شود، با افزایش قیمت سهام این موضوع به این معناست که شرکت باید رشد قابل ملاحظه‌ای در سود هر سهم در طی این مرحله رشد داشته باشد، این هدف با کسب سهم بالایی از بازار رو به رشد به دست می‌آید. استراتژی‌های این مرحله به شرح جدول (۲-۲) می‌باشد:
جدول ۲-۲ استراتژی‌های مرحله رشد

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.