رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی-دسترسی پایان نامه ها

رضایت­شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش­های شغلی مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی­که یک شخص می­گوید دارای رضایت­شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعاٌ شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره­ی کارش دارد برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که کارکنان با رضایت­شغلی بالاتر، از نظر فیزیک­بدنی و توان­ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند (چاندن[1]، 1997، ص86).

رضایت­شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل، آن چیزی است که برای کارمند ارزشمند است، فراهم می­کند. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است.این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سلامت­فیزیکی و روانی افراد می­کند. از نظر سازمانی، سطح بالای­ رضایت­شغلی منعکس­کننده­ی جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقا کارکنان می­شود( مقیمی،1377، ص­ص385-384).

تحقیقات در رابطه با خشنودی شغلی دو جنبه را مشخص کرده­اند، که به فهم خشنودی شغلی کمک
می­کنند. این دو جنبه تحت عنوان خشنودی­بعدی[2] و خشنودی­کلی[3] نامگذاری شده­اند که در زیر شرح داده شده­اند: خشنودی بعدی به گرایش کارکن در رابطه با این موضوع اشاره دارد که وی از کدام جنبه­های شغل خشنودی بیش­تر و از کدام جنبه­های شغل خشنودی کم­تری دارد. چرینگتون[4](1994)، به نگرش افراد درباره دستمزد، خودِ­کار، این­که کار چالش بر­انگیز است یا نه، محرک بودن و جذاب بودن شغل، سرپرستان، این­که آیا آن­ها دارای مهارت­های مدیریتی احساسی­تر هستند یا نه، و این­که آیا آن­ها در شغلشان صلاحیت دارند یا نه اشاره کرده است( سبحانی­صراطی، 1386، ص126).

خشنودی کلی بر حالت درونی کلی فرد در رابطه با خشنودی یا نا­خشنودی تمرکز دارد. تجارب مثبتی مثل همکاران دوست ­داشتنی، فرد­ خوب، سرپرست­ دلسوز و شغل ­جذاب، یک حالت درونی مثبت را ایجاد می­کند. تجارب منفی مثل دستمزدکم، مشاغلی که کم­تر محرک هستند و انتقاد، یک حالت درونی منفی را ایجاد می­کند. بنابراین، احساس خشنودی یا ناخشنودی کلی، احساسی کل­نگرانه است که مبتنی بر شدت و فراوانی تجارب مثبت و منفی است.

2-3-1 عوامل موثر بر رضایت شغلی

مطالعات مختلف در زمینه رضایت ­شغلی نشان می­دهد که متغیرهای زیادی با رضایت ­شغلی مرتبط است که این متغیرها در دو گروه قابل طبقه بندی است:

1- عوامل فردی

2- عوامل سازمانی

*عوامل فردی

مطالعاتی که به بررسی خشنودی ­شغلی پرداخته­اند، نشان داده­اند که تعیین­کنندگان فردی نظیر نژاد، جنسیت، سطح تحصیلات، تصدی شغل، سن و تاهل یا تجرد بر خشنودی ­شغلی تاثیر می­گذارند.

نژاد

تعدادی از مطالعات نشان داده­اند که کارکنان سفید­پوست در میان طبقه­های حرفه­ای متفاوت، در مقایسه با آفریقایی­ها، سطوح بالاتری از خشنودی­شغلی را تجربه می­کنند( فرای­دی[5] و همکاران، 2004، ص­ص 168-152).

در تحقیق دیگری که توسط اراسموس[6](1998) انجام شد، به تفاوت­هایی در خشنودی­شغلی، بین زنان­ سفیدپوست و زنان­آفریقایی دست یافتند. محققان گزارش کردند که زنان­­سفید­پوست از همکاران آفریقایی خود خشنودتر بودند. تحقیق مشخص کرد که عواملی نظیر دستمزد و مزایا موجب نارضایتی در میان زنان آفریقایی می­شود.

جنسیت

مطالعات چندی در رابطه با خشنودی­شغلی و جنسیت به انجام رسیده است.

مطالعه­ای که توسط مورای[7] و اتکینسون[8](1981)، در رابطه با تفاوت­های جنسیتی به­عنوان تعیین­کننده خشنودی شغلی به انجام رسید، نشان داد که زنان اهمیت بیش­تری به عوامل اجتماعی می­دهند، در حالی­که مردان اهمیت بیش­تری به دستمزد، پیشرفت و سایر جنبه­های بیرونی می­دهند. تانگ[9] و تالپد[10](1999)، نیز تأیید کردند که تفاوت­ معنی­داری بین زنان و مردان، برحسب ابعادی که برخشنودی شغلی اثر می­گذارند، وجود دارد. این مطالعات نشان داد که مردان بیش­تر تمایل به خشنودی از مزایا دارند در حالی­که زنان بیش­تر تمایل به خشنودی از همکاران دارند.

سطح تحصیلات

نتایج مربوط به این رابطه بین سطح­ تحصیلات و رضایت ­شغلی نیز متناقض است. مطالعه کراسمن[11] و
آبو- زاکی[12] (2003) نشان داد که بین خشنودی ­شغلی و سطح­ تحصیلات رابطه­ای وجود دارد؛ بدین شکل که افراد دارای سطح­تحصیلات دبیرستانی، کم­ترین سطح­خشنودی­شغلی کلی را گزارش کردند، در حالی­که کارکنان دارای سطح دانشگاهی، بیش­ترین سطح ­خشنودی­شغلی کلی را گزارش کردند. محققان اشاره کردند که عوامل محتملی نظیر کمبود مهارت­ها و رفتار نا­مطلوب مدیریت، بر کسانی که سطح تحصیلات پایینی دارند اثر گذاشته و باعث می­شود که آن­ها خشنودی­شغلی کم­تری داشته باشند.

با وجود این، مطالعه مشابهی که توسط کی­متل[13](2003) انجام شد، نشان داده شد که افراد دارای سطح تحصیلات متوسط، نسبت به افراد دارای سطح ­تحصیلات بالاتر، خشنودی بالاتری را گزارش کردند.
کی متل (2003)، این طور عنوان کرد که احتمالاٌ وقتی سطح تحصیلات افزایش پیدا می کند، انتظارات افراد از کارفرمایان­شان نیز افزایش پیدا کرده و در صورت عدم ارضای این انتظارات، خشنودی­شغلی افرادکاهش پیدا خواهد کرد.همسو با این یافته ها، نتایج بدست آمده توسط جانسون[14] و جانسون (2000) معلوم شد که اگر ادراک افراد این باشد که نسبت به شغل­شان از سطح تحصیلات بیش­تری برخوردارند، این ادراک اثری منفی بر ابعاد خشنودی شغلی خواهد داشت.

سن

در رابطه با ارتباط بین خشنودی­شغلی و سن شواهد مختلفی وجود دارد. بنابر عقیده گرینبرگ و بارون (1995)، کارکنان پیرتر، در مقایسه با کارکنان جوان­تر از شغل­شان خشنودترند و افرادی که در شغل­شان تجربه بیش­تری دارند، از کسانی که تجربه کم­تری دارند، خشنودی­شغلی بالاتری دارند. این دیدگاه توسط درافکی[15] و کوسن[16](2002) نیز مورد حمایت قرار گرفته است. این محققان عنوان کرده­اند که خشنودی­شغلی نوعاٌ با افزایش سن، افزایش پیدا می­کند، چنان­که کارکنان مسن­تر، نسبت به کارکنان جوان­تر، تجارب کاری بیش­تری دارند و به­طور­کلی دیدگاه واقع بینانه­تری نسبت به شغل و زندگی دارند. این محققین بر این عقیده­اند که کارکنان جوان­تر دارای تجربه کم­تری نسبت به شغل هستند و دیدگاهی ایده­آل­گرایانه در رابطه با آن­چه شغل باید باشد، دارند.

نتایج تحقیقات بلاو[17](2010) نشان داد که سن و جنسیت بر چگونگی رضایت ­شغلی کارکنان تأثیرگذار است.

تأهل

نتایج تحقیقات انجام شده توسط کائو[18] و چن[19](2004) معلوم ساخت که کارکنان متأهل، در مقایسه با کارکنان مجرد، سطح خشنودی­شغلی بالاتری را تجربه می­کنند. نتایج تحقیق جمال[20] و بابا[21] (1992)، نیز به روابط مثبتی بین خشنودی شغلی  وتأهل پی برد.

تصدی شغل

تصدی شغل اشاره به تعداد سال­هایی دارد که کارکن زمانش را در یک شغل صرف می­کند.

تحقیقات انجام شده توسط موتاز(1988)، افزایش معنی­داری را در خشنودی­ شغلی، با افزایش مدت زمان تصدی شغل نشان داد.

کلارک[22] و همکاران (1996) به این نتیجه رسیدند که کارکنان دارای سابقه خدمتی طولانی­تر، احتمالاٌ به این خاطر سطوح بالاتری از خشنودی­شغلی را تجربه می­کنند که شغل با نیازهای شخصیشان جور درمی­آید.. کلارک و همکاران (1996) نیز خاطر نشان کرده­اند که مدت زمان طولانی­تر تصدی­شغل لزوماٌ به خشنودی شغلی بیش­تر نمی­انجامد. این محققان گفته­اند که تغییرپذیری شغلی کم و شرایط بازار کار بیرونی، از جمله عوامل محتملی هستند که موجب سطوح پایین­تر خشنودی ­شغلی می­شوند.

*عوامل سازمانی

ماهیت کار

کار به خودی­خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. ماهیت کار عبارت ­است از: میزانی که شغل برای افراد، تکالیف محرک، فرصت­های یادگیری و رشد شخصی و شانس مسئولیت­پذیری در اقبال نتایج را فراهم می­کند.

کارکنان مشاغلی را ترجیح می­دهند که به آن­ها فرصت به نمایش­گذاشتن توانایی­هایشان را در طیف
گسترده­ای از تکالیف بدهد و از نظر ذهنی تحریک­کننده باشد. لیسی[23](1994)، بیان می­کند که افراد وقتی به تکالیفی مشغول می­شوند که به لحاظ ذهنی و فیزیکی برانگیزاننده است، از ماهیت­کار خود خشنودترند.

سرپرستی

تحقیقات انجام شده توسط کاستلیوس[24](2001)، نشان داد که رابطه مثبتی بین خشنودی­شغلی و سرپرستی وجود دارد.

اشکال سرپرستی، بر حسب توانایی رهبر در فراهم آوردن حمایت هیجانی و فنی و هدایت تکالیف مربوط به کار، نقشی اساسی در خشنودی ­شغلی دارد. نگرش­های رهبر و رفتار وی نسبت به کارکنان نیز می­تواند عاملی باشد که بر متابعت­های مربوط با شغل اثر دارد.

به­طورکلی می­توان گفت که کارکنان دارای سرپرستان با سبک­های رهبری مشارکتی، در مقایسه با کارکنانی که سرپرستان با سبک رهبری مستبد یا بی­تفاوت هستند، سطح خشنودی شغلی بالاتری را تجربه می­کنند. به­عبارتی دیگر، رهبرانی که بخش انسانی را وارد شغل می­کنند با مورد ملاحظه قراردادن کارکنان­شان، موجب افزایش سطح خشنودی شغلی کارکنان می­شوند.

همکاران

تعدادی از محققین معتقدند که داشتن همکاران حمایت­کننده و دوست­داشتنی موجب افزایش خشنودی شغلی می­شود.

مطالعه وایس­وس­وارن[25] و همکاران (1998) نشان داد که همبستگی مثبتی بین خشنودی شغلی و همکاران وجود دارد، تأیید کرد.

سطح شغل

زمینه­یابی­های انجام شده در رابطه با خشنودی ­شغلی منعکس­کننده روابط بین سطح ­شغل و خشنودی­شغلی بوده است.

تحقیقات اجرا شده توسط راین[26] و همکاران (1998)، این دیدگاه را که رابطه خطی و مثبتی بین خشنودی شغلی و سطح شغل وجود دارد، تایید کرده است.  نتایج مطالعه آن­ها نشان داد که  وقتی سطح  شغل افزایش

پیدا می­کند، خشنودی شغلی نیز افزایش می­یابد.

ترفیعات

ترفیعات شامل تغییر مثبت در حقوق، کم­تر مورد سرپرستی قرار گرفتن، چالش کاری بیش­تر، مسئولیت بیش­تر و آزادی در تصمیم­گیری است. به علت این­که ارتقا میزان ارزش فرد را برای سازمان نشان می­دهد، ترفیع فرد منجر به افزایش روحیه­ی وی می­گردد. پترسون و همکاران (2003)، بر این عقیده­اند که خشنودی شغلی قویاٌ با فرصت­های ترفیع مرتبط است.

دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان استانداری


 

Chandan-1

2- Facet satisfaction

3 -Overal satisfaction

4- Cherrington

Friday-1

2- Erasmus

3- Murray

4- Atkinson

5- Tang

6-Talpad

1-Crossman

2-Abou-Zaki

3- Kh Matle

4- Johnson

1- Drafke

2- Kossen

3- Bellou

4- Kuo

5- Chen

6- Jamal

7- Baba

1- Clark

2- Lacey

1- Koustelois

2- Viswesvaran

مطالب مرتبط